302780

بستن و قطع ورید صافن کوچک از محل اتصال صافنوپوپلینئال (عمل مستقل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *