401205

پروکتکتومی؛ (کامل، ابدومینوپرینئال، با کولوستومی)

اشتراک در
اطلاع از
guest