ماده ۴- سند بستری بیمارستانی :

تعریف اسناد مثبته: به کلیه اوراقی اطلاق میشود که می بایست طبق ضوابط شورایعالی بیمه جهت پرداخت هزینه سهم بیمه پایه به صورتحساب بستری ضمیمه گـردد.

الف ـ  برگ صورتحساب یا معرفی نامه بیمارستانی

از طرف شورایعالی بیمه یک فرمت ثابت جهت کلیه بیمه های پایه، بیمارستانها و بیمار اعلام و شامل خدمات و قیمت آنها می باشدکه توسط مرکز درمانی ارائه می گردد.

تبصـره: در بیمارستانهایی که سیستم HIS راه اندازی شده، اطلاعات برگه صورتحساب منطبق با فرمت فوق بوده و در صورت درخواست بیمه های پایه و با توافق دفتر  IT وزارت بهداشت ارسال صورتحساب به صورت فایل الکترونیکی الزامی است .

ب ـ اسنـاد مثبتـه عبارتند از :

 • دستور بستری با تشخیص اولیه ممهور به مهر و امضاء پزشک بر روی برگه دفترچه بیمه بیمار
 • تبصره: صدور دستور بستری بر روی سرنسخه بیمارستان صرفاًً در بخش اورژانس بلامانع می باشد.بدیهی است در هنگام ترخیص ارائه دفترچه درمانی الزامی است.
  • فتوکپی عکس دار صفحه اول دفترچه/ کارت بیمه معتبر و یا معرفی نامه بیمه پایه

  (برای بیمه شدگان روستایی زیر هفت سال و در سایر بیمه های پایه زیر دو سال ، نیازی به عکسدار بودن دفترچه  نمی باشد.)

  • برگه صورتحساب ممهور به مهر و امضاء پزشک معالج و مهر و امضاء بیمارستان بر روی صورتحساب که به تأیید نهائی کارشناس بیمه رسیده باشد .

  تبصره: تائید اولیه کارشناس ناظر در پشت برگه دستور بستری  ویا فتوکپی صفحه اول دفترچه/کارت بیمه درمانی درج می گردد. ضمناً در مراکزی که از سوی بیمه پایه  کارشناس معرفی نشده است نیازی به تائید ندارد.

  • برگه شرح عمل ممهور به مهر و امضاء پزشک جراح و کمک جراح (درصورت حضور) و درج کد های مربوطه بر اساس کتاب ارزشهای نسبی به همراه درج زمان شروع و پایان عمل جراحی (فتوکپی یا نسخه دوم)
  • برگه بیهوشی ممهور به مهرو امضاء متخصص بیهوشی و درج ارزش تام، شامل پایه، زمان، ریکاوری و کدهای تعدیلی بیهوشی بر اساس کتاب ارزشهای نسبی بر اساس شرح حال و ذکر علت درخواست به همراه درج زمان شروع و پایان بیهوشی (فتوکپی یا نسخه دوم)
  • تصویر برابر اصل یک نسخه فاکتور خرید تجهیزات پزشکی  مانند پروتز، مش، استنت و … توسط بیمارستان بصورت فاکتور یکجا و با صورتحساب ماهانه

  تبصره: کلیه تجهیزات پزشکی بایستی از شرکت های مورد تائید اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه گردد.

  • الصاق برچسب تجهیزات پزشکی استفاده شده در عمل جراحی به برگه شرح عمل
  • لیست دارویی مصرف شده و قیمت گذاری شده ممهور به مهر و امضاء مسئول فنی داروخانه (یا تأیید رئیس بیمارستان)
  • لیست آزمایشات (بالینی – پاتولوژی) که به تأیید مسئولین فنی مربوطه (یا تائید ریاست بیمارستان) رسیده باشد.
  • لیست خدمات پرتوپزشکی، خدمات تشخیصی تخصصی و فوق تخصصی نظیر سی تی اسکن، MRI که به تأیید مسئولین فنی مربوطه رسیده باشد و در صورت نیاز بنا بر درخواست کارشناس بیمه ارسال تصویر گزارش موارد فوق الزامی است.
  • لیست دارو و لوازم مصرفی اتاق عمل ممهور به مهر و امضاء مسئول اتاق عمل و مسئول فنی داروخانه

  تبصره١: مفاد دستورالعمل فوق نافی انجام وظایف نظارتی سازمان های بیمه گر نخواهد بود.

 • تبصره٢: در مراکزی که مهر پزشکان و مسئولین فنی بخش های مختلف به صورت اسکن شده می باشد، پرداخت هزینه اسناد پزشکی با مهر اسکن شده و امضای اصل بلامانع است.

  تبصره٣: مدارک مثبته در پرونده های گلوبال شامل ردیفهای ١، ٢ ، ٣  ۴ ،  ۵ ،  ۶ ،  ٧ ،  ١٠ ، می باشد.

  تبصره:درخصوص بند٣ درج ریز هزینه های گلوبال ضرورتی ندارد.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments