ضوابط اختصاصی رسیدگی به اسناد فیزیوتراپی

تاریخ شروع جلسات فیزیوتراپی از زمان درخواست توسط پزشک نباید بیش از یک ماه باشد.
-2 مدت زمان انجام خدمات فیزیوتراپی از شروع اولین جلسه ، نباید بیش از دو ماه ادامه یابد.
تبصره: ملاک زمان ارسال نسخ توسط مؤسسه آخرین جلسه مراجعه بیمه شده برای دریافت خدمات می باشد.
-3 درصورت عدم درج تعداد جلسات توسط پزشک معالج تنها یک جلسه فیزیوتراپی قابل محاسبه و پرداخت می باشد.
-4 تعداد جلسات قابل محاسبه برای کلیه پزشکان متخصص، حداکثر 15 جلسه می باشد .
-5 برای متخصصین مرتبط دو اندام و برای متخصصین غیر مرتبط یک اندام، در هر جلسه قابل محاسبه می باشد .
تبصره 1: متخصصین مرتبط شامل موارد ذیل می باشد:
متخصصین مغز و اعصاب، جراح مغز و اعصاب، ارتوپد، جراح عمومی، جراح ترمیمی، متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی و
روماتولوژیست .
تبصره 2: درخواست فیزیوتراپی سایر متخصصین می بایست متناسب با تخصص مربوطه باشد.
-6 درصورتی که بیمار مبتلا به یکی از بیماریهای ام اس، میاستنی گراو، دوشن، گیلن باره و فلج مغزی باشد، حداکثر 15 جلسه و 4 اندام
با در خواست پزشک متخصص مرتبط ، قابل محاسبه و پرداخت است.
تبصره: گواهی از پزشک معالج و در صورت امکان مدارک پارا کلینیکی معتبر جهت ثبت نام این بیماران در سیستم یا تشکیل پرونده
الزامی می باشد.
-7 ذکر تشخیص اولیه توسط پزشک معالج در کلیه نسخ فیزیوتراپی الزامی است.
-8 در صورتی که طرح درمان از سوی پزشک معالج در نسخه ذکر نشده باشد ولی توسط مرکز فیزیوتراپی صورت پذیرد، کد 901620
برای مرکز فیزیوتراپی قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.
9 – تکمیل فرم گزارش فیزیوتراپی در هر جلسه و ارسال آن با نسخه بیماران ، الزامی است .
تبصره 1: ذکر تشخیص بیماری توسط فیزیوتراپیست در فرم فیزیوتراپی الزامی است .
تبصره 2: اخذ امضاء و اثر انگشت بیمار در هر جلسه فیزیوتراپی الزامی است.
-10 در خواست فیزیو تراپی پزشکان عمومی قابل محاسبه و پرداخت نمی باشد .
11 – فیزیوتراپی در منزل در تعهد نمی باشد.
-12 فیزیوتراپی به منظور زیبایی در تعهد این سازمان نمی باشد.
13 – در کلیه جلسات ارائه خدمات،لازم است تا دفترچه بیمار همراه وی باشد.
14 – تعداد جلسات قابل پرداخت در یک روز، تنها یک جلسه می باشد.

برای تمام روش ها و اعمال انجام شده در یک جلسه فیزیوتراپی بدون در نظر گرفتن تعداد آنها تنها یک بار ، ارزش نسبی کد
901645 قابل محاسبه و پرداخت می باشد .
وحمام پارافین) و hot pack, Infra red, cold pack) تبصره 1 : برای یک ناحیه از بدن فقط یکی از درمانهای حرارتی سطحی
(continues ultrasound(US), short wave diathermy(SWD), micro wave diathermy(MWD)) یا عمقی
در یک جلسه قابل محاسبه و پرداخت می باشد .
تبصره 2: کد 901646 (دیاترمی)خدمت + می باشد ودر صورت انجام درمانهای حرارتی عمقی، قابل پرداخت می باشد.
-16 کد 901660 (آب درمانی) خدمت + می باشد که در صورت ابلاغ استانداردهای مربوطه از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی و همچنین تائید تجهیزات لازم توسط اداره نظارت و ارزشیابی ، قابل محاسبه و پرداخت می باشد .
-17 کد 901662 ماساژ یا تکنیک های درمانی دستی صرفاً مربوط به درناژ سیستم لنفاوی در بیماران با مشکلات سیستم لنفاوی می باشد.
-18 در صورت درخواست فیزیو تراپی دو ناحیه که ناشی از درد های رادیکولار ( مانند گردن و شانه یا کمر و اندامهای تحتانی) باشد، تنها
یک ناحیه قابل محاسبه و پرداخت می باشد .
901636 و 901640 بوده که به صورت همزمان قابل محاسبه و ، -19 کدهای قابل استفاده در بخشهای بیمارستانی شامل: 901635
پرداخت نمی باشد.
تبصره 1: تعداد جلسات قابل پرداخت در بخش بستری بر اساس درخواست پزشک معالج قابل محاسبه و پرداخت می باشد.
تبصره 2: درخواست فیزیو تراپی قفسه سینه در بخش های ویژه توسط پزشک متخصص معالج قابل محاسبه و پرداخت می باشد.
تبصره 3: پرداخت همزمان فیزیو تراپی قفسه سینه و اندامها در بخشهای مراقبت ویژه بر اساس کد 901635 ، در یک جلسه بلامانع
می باشد.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments