ماده ٢١- ضوابط و نحوه محاسبه خدمت هزینه اتـاق عمـل ( جزء فنی )

هزینه اتاق عمل مطابق با کد تعدیلی( ٢٧-) کتاب ارزش های نسبی قابل محاسبه می باشد  به طوریکه در کلیه مواردی که در ستون »واحد ارزش نسبی « برای خدمات سه ارزش نسبی درج شده است، ارزش نسبی سوم، نشاندهنده جزء فنی آن خدمت است. جزء فنی بسته به نوع خدمت به یکی از روشهای زیر، قابل محاسبه می باشد:

١-کلیه مواردی که در ستون »واحد ارزش نسبی« تنهایک ارزش نسبی درج شده است و خدمت مربوطه در داخل اتاق عمل ارائه میشود، در بخش دولتی ارائه دهنده خدمت، معادل٠۴ درصد و در بخش خصوصی ارائه دهنده خدمت، معادل ۵٢ درصد از ارزش نسبی درج شده در ستون »واحد ارزش نسبی « به عنوان جزء فنی قابل محاسبه توسط مرکز ارائه دهنده خدمت میباشد. مبنای محاسبه جزء فنی توسط بیمه پایه در هر دو بخش دولتی و خصوصی معادل ۴٠% ارزش نسبی درج شده در ستون واحد ارزش نسبی با اعمال تعرفه بخش دولتی می باشد.

٢-کلیه مواردی که برای یک خدمت در ستون  »واحد ارزش نسبی « هرسه جزء ارزش نسبی (جزء کلی، جزء حرفه ای و جزء فنی) تعیین شده است اعم از اینکه خدمت مربوطه در اتاق عمل یا خارج از اتاق عمل ارائه شود، ارزش نسبی سوم به عنوان جزء فنی آن خدمت محسوب می گردد. در این موارد، ٠٠١ درصد ارزش نسبی سوم (جزء فنی) در هر دو بخش دولتی و خصوصی به عنوان جزء فنی محاسبه و پرداخت می گردد و جزء فنی دیگری، به طور جداگانه قابل محاسبه نمی باشد.

٣-کلیه مواردی که در ستون  »واحد ارزش نسبی« تنها یک ارزش نسبی درج شده است و خدمت مربوطه در داخل اتاق عمل ارائه نمی شود، به این معنی است که این خدمات دارای جزء فنی قابل توجهی نیست و جزء فنی برای آنها قابل محاسبه و اخذ نمی باشد .

در این موارد  ١٠٠ ، درصد ارزش نسبی درج شده در ستون مذکور ، به عنوان جزء حرفه ای خدمت در نظر گرفته می شود . 

۴- هزینه ٢O و N٢O ، پالس اکسیمتری و مانیتورینگ قلب با متعلقات ، دستگاه TUR، انواع ست های جراحی پک جنرال (گان، شان ،کلاه، ماسک و …) و دستگاه ونتیلاتور جداگانه قابل محاسبه نمی باشد.

۶ـ فهرست لوازم مصرفی هزینه اطاق عمل(جزء فنی): مانند هزینه انواع تخت اتاق عمل، چراغ سیالیتیک، دستگاه ساکشن، کلیه دستگاههای سرمایه ای اتاق عمل از جمله دستگاه الکتروکوتر (قلم کوتر، پلیت کوتر  و …)، دستگاه مانیتور با متعلقات (بجز  chestlead)، دستگاه TUR (پروپ، لوپ TUR و …)، دستگاه پالس اکسیمتری با متعلقات، دستگاه استرایکر، دستگاه ونتیلاتور (لوله های خرطومی، کانکتور و … )، دستگاه اشعه (تلویزیون)، چراغ اشعه ماوراء بنفش، انواع ست های جراحی (ست ارتوپدی، ست جنرال، ست پرپ، ست لامینکتومی و …)، هزینه پگ جنرال (گان، شان، کلاه، ماسک و …)، گاز ٢O، گاز N٢O، گان، کلاه بیمار، هزینه استریل ست های جراحی، انواع محلولهای شوینده و استریل کننده مانند (آب اکسیژنه، الکل، بتادین، ساولن و …) می باشد که در سرفصل جزء فنی لحاظ و به بیمارستان پرداخت می گردد. بنابراین بیمارستان نباید هزینه اینگونه موارد را بطور جداگانه از بیمه پایه درخواست و یا از بیمه شده دریافت نماید.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments