ضوابط اختصاصی دندانپزشکان

ضوابط اختصاصی دندانپزشکان:
-1 خدماتی که دارای ردیف های تعرفه ای جداگانه هستند ولی در یک جلسه انجام می شوند باید در یک برگه ارسال شوند (مانند
رادیوگرافی پری اپیکال به همراه جرم گیری و کشیدن دندان).
5 و 3 ،7 ، -2 ملاک محاسبه تعرفه کشیدن دندانها به ترتیب از دندانهای خلفی به قدامی می باشد. (بطور مثال اگر دندانهای شماره 8
7 و 5 قابل محاسبه و پرداخت می باشند) ، فک بالا سمت راست بیمار کشیده شوند به ترتیب دندانهای شماره 8
3 درصورتی که دندانپزشکان طرف قرارداد در مطب خود اقدام به انجام رادیوگرافی نمایند باید دندان مورد نظر و ناحیه آن را مشخص
در یک جلسه قابل محاسبه و پرداخت می باشد. (B.W) یا بایت وینگ (P.A) نمایند و حداکثر سه کلیشه رادیوگرافی پری اپیکال
پری اپیکال) می باشد. ) PA معادل Bite wing تبصره 1: تعرفه رادیوگرافی
تبصره 2: کلیشه های تکراری از یک ناحیه در یک جلسه قابل پرداخت نخواهد بود.
تبصره 3: ارسال کلیشه های رادیوگرافی برای ادارات اسناد پزشکی ضروری نمی باشد.
-4 متخصصین دندانپزشکی در صورت انجام خدمات در رشته تخصصی خود، 50 % بیش از تعرفه عمومی دریافت می نمایند .(مطابق
( جدول شماره 2
-5 بهداشت کار دهان و دندان، کاردان بهداشت دهان و پرستار دندانپزشکی در خدمات مجازو صرفاً در مراکز دولتی طرف قرارداد
مشمول 50 % تعرفه خدمات دندانپزشک عمومی می باشد
-6 آموزش بهداشت (شامل ارزیابی دفعات و نحوه استفاده از مسواک، خمیر دندان، نخ دندان، دهان شویه و نوع مسواک مصرفی توسط
بیمار، آموزش نحوه مسواک زدن و استفاده از نخ دندان با استفاده از مدل، بررسی جرم و کنترل پلاک و نشان دادن وضعیت دندان ها
و مخاط به بیمار با دوربین داخل دهانی، آینه و …) یک بار برای هر فرد و به مدت 10 دقیقه انجام می گیرد.
-7 ویزیت صرفاً به دندانپزشک قابل پرداخت می باشد و شامل بهداشت کار دهان و دندان و کاردان بهداشت دهان و پرستار
دندانپزشکی (نیروی حد واسط) نمی باشد.
-8 ویزیت دندانپزشکی با آموزش بهداشت و وارنیش فلوراید و رادیوگرافی بطور همزمان پرداخت می گردد و با سایر خدمات بطور
همزمان غیر قابل پرداخت می باشد.
9 هزینه مواد در تعرفه خدمات لحاظ شده و جداگانه قابل محاسبه و دریافت از بیمار نمی باشد.
10 فیشور سیلانت دندان شماره 6 تا سه سال بعد از رویش دندان و صرفاً یک بار قابل پرداخت می باشد.
( 11 خدمات ترمیمی و فیشور سیلانت دندان صرفاً برای دندان شماره 6 قابل پرداخت می باشد. (مطابق گروه هدف جدول شماره 2
12 خدمات فیشور سیلانت و ترمیمی همزمان برای یک دندان قابل پرداخت نمی باشد.
13 جرم گیری و بروساژ کامل یک فک (بالا و زیر لثه) یک بار در سال برای هر فرد قابل پرداخت می باشد. (مطابق گروه هدف
( جدول شماره 2
( 14 پروفیلاکسی و فلوراید تراپی هر فک یک بار در سال برای هر فرد قابل پرداخت می باشد. (مطابق گروه هدف جدول شماره 2
( 15 وارنیش فلوراید هر فک دو بار در سال برای هر فرد قابل پرداخت می باشد. (مطابق گروه هدف جدول شماره 2

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments