ماده ٣١- ضوابط و نحوه محاسبه دارو و تجهیزات مصرفی

کلیه مراکز درمانی طبق آئین نامه های وزارت بهداشت و درمان موظف هستند که تمام داروها و تجهیزات مصرفی را تهیه و در اختیار بیماران قرارداده و از ارجاع بیمار جهت تهیه موارد فوق خودداری نمایند و همچنین مراکز باید آخرین لیست و فاکتور قیمت و یا تغییر قیمت دارو و تجهیزات مصرفی را جهت بررسی به ادارات بیمه و یا کارشناس رسیدگی کننده ارائه نمایند.

١-کارشناس رسیدگی کننده موظف است ریز دارو و تجهیزات درخواستی در صورتحساب بستری را با برگه درخواست پزشک معالج، دستورات پرستاری و سایر مستنداتی که بابت مصرف موارد فوق در سند بستری موجود است مطابقت داده و لیست نهایی را تأیید نماید.

٢-دارو و تجهیزات مصرفی شامل دو بخش بوده، اتاق عمل و بخش بستری، که هر یک طی لیست جداگانه جهت رسیدگی ضمیمه سند بستری خواهد بود .

  • درخصوص لوازم، مبنای تعهدات بیمه پایه، حداقل نرخهای مصوب اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی بوده و در صورت استفاده از انواع دیگـر با قیمتهای بالاتر پرداخت مابه التفاوت به عهده بیمه پایه  نمی باشد .
  • هزینه chest lead در  ICU , CCU             قابل محاسبه نمی باشد.
  • پروتزهای استفاده شده در اعمال جراحی مورد تعهد در صورتی که توسط مراکز درمانی تهیه گردد پس از کنترل شرح عمل و سایر مستندات مبنی بر مورد استفاده قرار گرفتن آن براساس قیمت های مورد تعهد براساس آخرین دستورالعملهای ابلاغی قابل محاسبه خواهد بود .
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments