ماده ٧١- ضوابط و نحوه محاسبه خدمت شیمی درمانی

  • ویزیت همزمان با شیمی درمانی قابل محاسبه نمی باشد و در صورتی که به هر دلیل بیمار نیاز به بستری داشته باشد طبق ضوابط بستری ویزیت محاسبه می گردد .
  • کد های شیمی درمانی صرفاً در صورت حضور پزشک در مرکز قابل محاسبه و اخذ می باشد.
  • کد ۵۵۵١٠٩ شیمی درمانی به داخل حفره پلور صرفاً در صورت انجام توسط پزشک قابل محاسبه و اخذ می باشد.
  • کد ٩٠۵۵١٠٩ انفوزیون طولانی مدت با استفاده از یک پمپ صرفاٌ در زمان حضور پزشک در مرکز قابل محاسبه می باشد.
  • در تزریق دسفرال ، هزینه لوازم و تجهیزات مصرفی بطور جداگانه قابل محاسبه نمی باشد.
  • برای شیمی درمانی بالای ٨ ساعت با یا بدون پمپ ، از کد ٩٠١۵۵٠ استفاده می شود. در صورت استفاده از پمپ و ترخیص بیمار کد ٠۵۵١٠٩ فقط یکبار قابل گزارش می باشد.
  • برای شارژ مجدد پمپ شیمی درمانی در روزهای بعد کد ٩٠١۵۶۵ قابل گزارش می باشد.
  • تزریق داروی ATG توسط پزشک، تزریق داروهای حساس و بیولوژیک آنتی بادی های مونوکلونال برای مثال ریتوکسی مب، ایمونوگلوبین داخل وریدی (IVIG) توسط پزشک و تزریق داروهای بی فسفوناتها (برای مثال زومتا و پامیدرونات) و پالس متیل پردنیزولون توسط پزشک یا تحت نظارت مستقیم، در صورت انجام حین شیمی درمانی به صورت جداگانه قابل گزارش نمی باشد.
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments