بایگانی روزانه: آبان ۹, ۱۴۰۰

آیین نامه پرداخت اعضای هیات علمی و پزشکان درمان تمام وقت

آئین نامه «پرداخت اعضای هیئت علمی و پزشکان درمانی تمام وقت جغرافیایی»
با توجه به سوالات همکاران در مورد محاسبه خدمات ستاره دار به صورت تمام وقت، طبق تبصره 1 ماده 10 آیین نامه مذکور خدمتتان ارسال می گردد.

ابلاغیه ها

dastpar.com