بایگانی نویسنده: admin

آیین نامه پرداخت اعضای هیات علمی و پزشکان درمان تمام وقت

آئین نامه «پرداخت اعضای هیئت علمی و پزشکان درمانی تمام وقت جغرافیایی»
با توجه به سوالات همکاران در مورد محاسبه خدمات ستاره دار به صورت تمام وقت، طبق تبصره 1 ماده 10 آیین نامه مذکور خدمتتان ارسال می گردد.

ابلاغیه ها

dastpar.com

901300

بررسی نوروفیزیولوژیک حین عمل جراحی

سلام کد 901300 در صورت درخواست آزاد درخواست شود بیشتر در پرونده های جراحی مغز واعصاب می باشد

اکو

سلام درخصوص اکو مادرزادی بر اساس قانون بیمه تامین اجتماعی فقط پزشک جراح قلب اطفال و یا فلوشیپ اکو کاردیوگرافی می تواند درخواست کند وگرنه درخواست اکو عادی انجام شود

ضوابط طب اورژانس

طی مذاکره سرکار خانم رادین منش با مسئولین بیمه تامین اجتماعی سرکار خانم دکتر فرقانی موارد کرونایی که مشمول پوشش 100درصدی هزینه های در تعهد خواهدبود به شرح زیر است:
1. بیماران کووید 19با استناد به آزمایش. سی تی اسکن یا تشخیص پزشک معالج با درج در پرونده
2.بیماران مشکوک به کووید 19که در علائم بالینی در پرونده قید گردد.


باتوجه به تقبل هزینه بیماران کوید توسط تامین اجتماعی از ابتدای شهریور 1400 کد بیمه 1084 در سیستم لحاظ شود ضمنا بیماران دکتر ابراهیمی واقصای فرد بابت ویزیت کد 4981 ثبت شود بیماران کوید طب اورژانس بابت ویزیت 901948 جهت متخصص طب اورژانس ثبت شود


در صورت تغییر سطح تریاژ از 2 به 1 مراقبت بحرانی با ویزیت همزمان قابل محاسبه است

تمامی خدمات پاراکلینیک در صورت تجویز توسط طب اورژانس با مهر بیمارستان در تمام مراکز طرف قرارداد قابل انجام است


ملاک تعیین کننده سطوح تریاژ بیماران نظر پرستار تریاژ می باشد و در صورت نیاز به تغییر سطح تریاژ بعد از ویزیت متخصص طب اورژانس و درج دلیل بالینی در برگه تریاژ توسط وی امکان تغییر سطح تریاژ خواهد بود.


در صورت اقامت بیمار کمتر 6 ساعت در بیمارستان امکان محاسبه هتلینگ و ویزیت روزانه نمی باشد


در بیماران تحت نظر بیش از 6 ساعت در صورت تعیین تکلیف بیمار طبق دستورات پزشک و تعیین سرویس مربوطه جهت بستری و تشکیل پرونده در صورت نبود تخت خالی در بخش مربوطه هزینه هتلینگ و ویزیت روزانه حداکثر معادل سه تخته عادی قابل محاسبه است و در صورت عدم تعیین تکلیف بیمار بالای 6 ساعت (بدون پرداخت تعرفه ویزیت روزانه و هتلینگ) با فرانشیز بستری قابل محاسبه خواهد بود.


در صورت ماندگاری بیمار در اورژانس و ترخیص بیمار در شیفت بعدی ویزیت روز ترخیص با کد 901935 به پزشک متخصص اورژانس شیفت بعد قابل پرداخت خواهد بود


در صورت تجویز دستور بستری توسط متخصص طب اورژانس و نبود تخت خالی در سرویس مورد نظر و در صورت ویزیت سرویس مربوطه  تا 48 ساعت پس از تعیین تکلیف در بیمارستان های آموزشی و 24 ساعت پس از تعیین تکلیف در بیمارستان های درمانی به استثنای بیماران انتوبه خدمات بستری مشابه به پزشک متخصص سرویس مربوطه قابل پرداخت می باشد و در صورت گذشتن از زمان تعیین شده هیچ هزینه ای قابل پرداخت نمی باشد.


هزینه خدمات مراقبت های بحرانی با کد 901970 در صورتی که سطح تریاژ بیمار 1 یا 2 باشد با ذکر اندیکاسیون های مربوطه در شرح اندیکاسیون های مراقبت های بحرانی بیمار و حداقل 45 دقیقه تحت نظر بودن بیمار قابل محاسبه می باشد.


در تریاژ سطح 1 ویزیت جامع و مراقبت بحرانی بطور همزمان قابل پرداخت است.


باتوجه به بخشنامه تامین اجتماعی بیماران کرونا سرپایی بستری با کد بیمه 1084 در سیستم،،ثبت گردد


 

 

بخش نامه های استان تهران – نیروهای مسلح

بخش‌نامه های استان تهران

قابل توجه تمامی مراکز درمانی طرف قرارداد:

ابلاغ تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی و تغییرات ضوابط سال ١400 :

* تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 1400 مراکز دولتی دانشگاهی

* تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 1400 مراکز غیر دولتی

* تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 1400 مراکز وابسته به نیروهای مسلح

* تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 1400 مراکز خیریه

* تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 1400 مراکز خصوصی

—————————————————————————————————–

قابل توجه تمامی مراکز بیمارستانی طرف قرارداد استان تهران :

موضوع:  تعرفه لوازم پزشکی درشهریور ماه سال 1400و اهم ضوابط مربوطه :

در راستای اطلاع رسانی ماهیانه تعرفه لوازم پزشکی از سوی این اداره کل به تمامی مراکز بیمارستانی طرف قرارداد، بدینوسیله فهرست تعرفه به روز شده (در تاریخ 1400/06/17) لوازم پزشکی مورد تعهد سازمان، جهت بهره برداری اعلام می‌گردد ( فایل پیوست شماره 1).

تبصره: سود بیمارستانی خرید لوازم، برای لوازم دارای قیمت مصوب وزارت بهداشت (دارای کدهای سازمانی 7 رقمی) در تعرفه های مربوطه لحاظ شده و مجددا قابل محاسبه نیست ولی درمورد سایر لوازم(دارای کدهای سازمانی 5 رقمی)، سود مربوطه به شرح زیر قابل محاسبه و درخواست از سازمان می باشد (بجز در مورد لوازم ست ACL در پیوست شماره 2 که سود آن محاسبه شده است):

تولید کنندگان (تولید داخل): 12 درصدواردکنندگان (محصول خارجی) 10 درصد

ضمنا یادآوری می گردد:

1- هزینه لوازمی که جزو فهرست خدمات پرستاری و یا استهلاک اتاق عمل هستند، بصورت جداگانه قابل محاسبه و پرداخت نمی باشند.

2- هزینه لوازم مصرفی عمومی در هنگام بستری ( فهرست پیوست شماره 3)، چنانچه تعرفه خرید مرکز درمانی بالاتر از تعرفه های فوق باشد، در صورت داشتن فاکتور معتبر و رسمی، معادل تعرفه فاکتور خرید مرکز در تعهد سازمان می باشند.

3- در خصوص سایر لوازم پزشکی، چنانچه تعرفه خرید مرکز درمانی بالاتر از تعرفه های فوق باشد، لازم است قبل از استفاده از این لوازم، مستندات و فاکتورهای مربوطه برای بررسی و بازنگری احتمالی تعرفه، به این اداره کل (سرکار خانم خلج اسدی تلفن66403550داخلی240) ارسال شود و تا اعلام نتیجه نمی بایست توسط مرکز استفاده شود.

لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اجرای این تعرفه ها اقدام نموده و از دریافت هرگونه مابه التفاوت از بیمه شدگان سازمان جدا خودداری نمایند.

– پیوست 1

– پیوست 2

– پیوست 3

—————————————————————————————————–

قابل توجه تمامی مراکز خیریه و موقوفه طرف قرارداد استان تهران :

موضوع:  ابلاغیه تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی (شهریورماه سال1400) :

به پیوست تغییرات تعرفه ها ، تعهدات وضوابط سازمان در شهریورماه سال 1400 به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

کلیات

1- تاریخ اجرای تعرفه شهریور ماه سال 1400 درتمامی مراکز خیریه و موقوفه از 1400/06/02 می باشد .

2- تغییرات تعرفه ها و تعهدات سازمان در بخش بستری مراکز بیمارستان و جراحی محدود بر اساس مفاد قرارداد فیمابین می باشد.

3- تمامی مراکز طرف قرارداد بایستی نسبت به تنظیم اسناد بر اساس تعرفه های ابلاغی جدید برای شهریور ماه1400 اقدام نمایند. بدیهی است در صورت ارسال اسناد با تعرفه قبل از تاریخ مذکور از سوی آن مرکز ،هیچ گونه مابه التفاوتی از سوی سازمان قابل پرداخت نخواهد بود.

4- در این ابلاغیه صرفا تغییرات تعرفه ها ، ضوابط و تعهدات عنوان شده است و سایر تعرفه ها ، تعهدات و ضوابط بر اساس ابلاغیات گذشته به قوت خود باقی است.

خدمات سرپایی

1- تعرفه خدمات تشخیصی درمانی خدمات سرپایی (خدمات پزشکی سرپایی ، فیزیوتراپی ، بیهوشی و پرونده بستری موقت ) بر اساس تاریخ ارائه خدمت ، منطبق با تعرفه های ابلاغی جدید قابل پرداخت می باشد. (جدول پیوست)

2- ضریب ریالی(k) جزء فنی خدمات نشان دار (از تاریخ 1400/06/02 تا پایان سال) 444000 ریال

3- ضریب ریالی(k) جزء فنی خدمات بدون نشان (از تاریخ 1400/06/02 تا پایان سال) 659000 ریال

4- سایرتعرفه ها ، تعهدات و ضوابط بر اساس ابلاغیات گذشته به قوت خود باقی است .

بستری

1- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی اسناد بستری بر اساس تاریخ بستری ، منطبق با تعرفه های ابلاغی مندرج در مفاد قرارداد فیمابین قابل پرداخت می باشد.

2- سایر تعرفه ها ، تعهدات و ضوابط بر اساس ابلاغیات گذشته به قوت خود باقی است.

پاراکلینیک

1- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی اسناد پاراکلینیک بر اساس تاریخ ارائه خدمت ، منطبق با تعرفه های ابلاغی جدید قابل پرداخت می باشد. (جدول پیوست)

2- ضریب ریالی(k) جزء فنی تمامی خدمات پاراکلینیک شامل کدهای 7 و 8 کتاب ارزش نسبی در بخش سرپایی و بستری ( از تاریخ 1400/06/02 تا پایان سال ) 444000 ریال

3- سایرتعرفه ها ، تعهدات و ضوابط بر اساس ابلاغیات گذشته به قوت خود باقی است.

در پایان ضمن تشکر و قدردانی از همکاری آن مرکز درتداوم ارائه خدمات شایسته به بیمه شدگان، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رعایت ضوابط و تعرفه های ابلاغی سازمان، اقدام لازم به عمل آورند.

– پیوست 1

—————————————————————————————————–

قابل توجه تمامی مراکز بیمارستانی طرف قرارداد استان تهران :

موضوع:  تعرفه لوازم پزشکی مردادماه 1400:

در راستای اطلاع رسانی ماهیانه تعرفه لوازم پزشکی از سوی این اداره کل به تمامی مراکز بیمارستانی طرف قرارداد، بدینوسیله فهرست تعرفه به روز شده )در تاریخ 1400/05/31 ( لوازم پزشکی مورد تعهد سازمان، جهت بهره برداری اعلام می گردد (فایل پیوست شماره1)

تبصره: سود بیمارستانی خرید لوازم، برای لوازم دارای قیمت مصوب وزارت بهداشت (دارای کدهای سازمانی 7 رقمی) در تعرفه های مربوطه لحاظ شده و مجددا قابل محاسبه نیست ولی درمورد سایر لوازم (دارای کدهای سازمانی 5 رقمی(، سود مربوطه به شرح زیر قابل محاسبه و درخواست از سازمان می باشد (بجز درمورد لوازم ست ACL در پیوست شماره 2 که سود آن محاسبه شده است):

تولید کنندگان (تولید داخل) :  12درصد – واردکنندگان (محصول خارجی) : 10 درصد

ضمنا یادآوری می گردد:

1- هزینه لوازمی که جزو فهرست خدمات پرستاری و یا استهلاک اتاق عمل هستند، بصورت جداگانه قابل محاسبه و پرداخت نمی باشند.

2- هزینه لوازم مصرفی عمومی در هنگام بستری (فهرست پیوست شماره 3)، چنانچه تعرفه خرید مرکز درمانی بالاتر از تعرفه های فوق باشد، در صورت داشتن فاکتور معتبر و رسمی، معادل تعرفه فاکتور خرید مرکز در تعهد سازمان می باشند.

3- در خصوص سایر لوازم پزشکی، چنانچه تعرفه خرید مرکز درمانی بالاتر از تعرفه های فوق باشد، لازم است قبل از استفاده از این لوازم، مستندات و فاکتورهای مربوطه برای بررسی و بازنگری احتمالی تعرفه، به این اداره کل (سرکار خانم خلج اسدی تلفن66403550 داخلی240) ارسال شود و تا اعلام نتیجه نمی بایست توسط مرکز استفاده شود.

لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اجرای این تعرفه ها اقدام نموده و از دریافت هرگونه مابه التفاوت از بیمه شدگان سازمان جدا خودداری نمایند.

– پیوست 1

– پیوست 2

– پیوست 3

—————————————————————————————————–

قابل توجه تمامی مراکز بیمارستانی طرف قرارداد استان تهران :

موضوع:  فرانشیز تزریق داروی رمدسیویر در پرونده های بستری موقت   :

به منظور تسهیل خدمات بیماران مبتلا به کرونا، از تاریخ 1400/05/20 به بعد، فرانشیز خدمت تزریق داروی رمدسیویر در پرونده های بستری موقت (زیر 6 ساعت)، در مراکز غیردولتی، خیریه و خصوصی، از 30 درصد به 10 درصد کاهش یافت.

یادآوری می گردد فرانشیز این خدمت در مراکز دولتی و نظامی، کماکان رایگان می باشد.

—————————————————————————————————–

قابل توجه تمامی مراکز بیمارستانی طرف قرارداد استان تهران :

موضوع:  ضوابط جدید تعهد داروی اکتمرا در بیماران مبتلا به کرونا  :

بر اساس ابلاغیه اخیر وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی، به پیوست ضوابط جدید تعهد هزینه داروی اکتمرا (توسیلیزوماب) از سوی سازمان، جهت اجرا از تاریخ 1400/03/01 ابلاغ می گردد.

– پیوست 1

—————————————————————————————————–

قابل توجه تمامی مراکز بیمارستانی طرف قرارداد استان تهران :

موضوع:  فرانشیز تزریق داروی رمدسیویر در پرونده های بستری موقت   :

به منظور تسهیل خدمات بیماران مبتلا به کرونا، از تاریخ 1400/05/20 به بعد، فرانشیز خدمت تزریق داروی رمدسیویر در پرونده های بستری موقت (زیر 6 ساعت)، در مراکز غیردولتی، خیریه و خصوصی، از 30 درصد به 10 درصد کاهش یافت.

یادآوری می گردد فرانشیز این خدمت در مراکز دولتی و نظامی، کماکان رایگان می باشد.

—————————————————————————————————–

قابل توجه تمامی مراکز بیمارستانی طرف قرارداد استان تهران :

موضوع:  ضوابط جدید تعهدداروی اکتمرا در بیماران مبتلا به کرونا  :

بر اساس ابلاغیه اخیر وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی، به پیوست ضوابط جدید تعهد هزینه داروی اکتمرا (توسیلیزوماب) از سوی سازمان، جهت اجرا از تاریخ 1400/03/01 ابلاغ می گردد.

– پیوست 1

—————————————————————————————————–

قابل توجه تمامی مراکز بیمارستانی طرف قرارداد استان تهران :

موضوع:  دستورالعمل جدید خدمات اورژانس بیمارستانی   :

دستورالعمل جدید خدمات اورژانس بیمارستانی که به تصویب شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور، رسیده است جهت اجرا از تاریخ 1400/04/08، به پیوست ارسال می گردد.

بدیهی است تمامی ضوابط مغایر با این دستورالعمل ملغی می باشد.

– پیوست 1

—————————————————————————————————–

قابل توجه تمامی مراکز بیمارستانی، درمانگاه و توانبخشی و کلینیک های فیزیوتراپی ارائه دهنده خدمات توانبخشی مراکز بیمارستانی، درمانگاه و توانبخشی و کلینیک های فیزیوتراپی ارائه دهنده خدمات توانبخشی طرف قرارداد استان تهران :

موضوع:  ابلاغیه تعهدات بیمه ای خدمت تمرین درمانی با کد 901662   :

– پیوست 1

—————————————————————————————————–

قابل توجه تمامی مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد استان تهران :

موضوع: ثبت در لحظه خدمات دندانپزشکی در مراکز طرف قرارداد :

همان طورکه آگاهی دارید از ابتدای سال جاری طرح نسخه الکترونیک دندانپزشکی در کلیه مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد به صورت بر خط، اجباری شده و در حال اجرا می‌باشد. این اقدام پیش نیاز اجرای طرح مهم تری به نام حذف نسخ کاغذی دندانپزشکی می باشد که هم اکنون در 6 مرکز دندانپزشکی طرف قرارداد به صورت پایلوت در حال اجرا می باشد.

در مواردی مشاهده می‌شود که مراکز دندانپزشکی برخط طرف قرارداد پس از پذیرش بیمار، ثبت برخط نسخ را موکول به زمان‌های دیگر می‌نمایند. این امر باعث ایجاد مشکلاتی در آینده (مانند خروج بیمه شده از فایل بیمه گزار به خصوص در مورد بیمه شدگان وظیفه) در هنگام ثبت می شود.
لذا جهت رفع مشکلات فوق، تاکید می گردد مراکز دندانپزشکی برخط طرف قرارداد موظفند :

1- در لحظه ارائه خدمت دندانپزشکی، نسبت به ثبت خدمات دندانپزشکی ارائه شده به بیمه‌شدگان محترم نیروهای مسلح به ویژه در مورد نیروهای وظیفه و عائله تحت تکفل اقدام نمایند. لازم به ذکر است چنانچه بیمه شده در روزهای آتی تعلیق و یا از شمول بیمه‌ خارج گردد، امکان ثبت خدمت و مطالبه تعرفه خدمت از سوی سازمان میسر نمی‌باشد.

– تبصره: چنانچه قبل از ارسال نسخه، خدمت وارد شده نیازمند اصلاح باشد، ملاک عمل زمان ثبت اولیه نسخه در سامانه سازمان می‌باشد.

2- مقرر گردید جهت جلوگیری از تضییع حقوق مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد از تاریخ 1400/04/25 تا 1400/04/31 امکان ثبت نسخ بیمه شدگان وظیفه که در زمان ارائه خدمت تحت پوشش بیمه نیروهای مسلح بوده‌اند و به علت تاخیر در ثبت از پوشش بیمه خارج شده‌اند، نیز فراهم گردد. لذا مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد باید صرفاً در فاصله زمانی فوق نسبت به ثبت نسخ قبلی نیروهای وظیفه که ثبت آنان امکان‌پذیر نبوده است(تعلیق گردیده‌اند)، اقدام نمایند.
3-بدیهی است از تاریخ 1400/05/01 ، با راه‌اندازی ورژن جدید، صرفاً در لحظه بایستی ثبت خدمات ارائه شده دندانپزشکی صورت پذیرد و در صورت تعلیق و یا خروج بیمه شده امکان ثبت خدمت در آینده در سامانه سازمان میسر نمی‌باشد.

در پایان ضمن تشکر و قدردانی از همکاری آن مرکز در تداوم ارائه خدمات شایسته به بیمه شدگان، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به رعایت موارد فوق اقدام لازم به عمل آورند.

—————————————————————————————————–

قابل توجه تمامی مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد استان تهران :

موضوع: پایان همکاری سازمان با دندانپزشکان معتمد مراکز :

با توجه به اجرای طرح ایجاد نسخ الکترونیک دندانپزشکی و حذف فیزیک نسخ از سوی سازمان، امکان تایید خدمات جراحی در ظهر نسخ امکان پذیر نبوده و در این صورت فرآیند تایید نسخ جراحی توسط دندانپزشکان معتمد حذف می گردد.

لذا ضمن تشکر و قدردانی از مساعدت دندانپزشکان معتمد سازمان طی دوران همکاری، به آگاهی می رساند با توجه به شرایط جدید دیگر نیازی به تایید نسخ دندانپزشکی(جراحی ها و پروتزهای دندانی) توسط دندانپزشک معتمد در مراکز طرف قرارداد نمی باشد.

بدیهی است از تاریخ 1400/05/01 قرارداد دندانپزشکان معتمد لغو گردیده و حق الزحمه ای بابت تائید نسخ از تاریخ مذکور توسط سازمان پرداخت نخواهد شد.

مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد موظفند ضمن درخواست منطقی خدمات جراحی طبق ضوابط، گرافی مربوطه را در سیستم ثبت پذیرش نسخ بارگزاری نمایند.

با توجه به موارد مطروحه در نظر است نسخ دندانپزشکی به صورت تخصصی در سازمان براساس گرافی های بارگزاری شده رسیدگی گردیده و هزینه های آن به مراکز پرداخت گردد.

لذا مراکز برای دریافت هزینه های نسخ مذکور موظفند موارد زیر را رعایت نمایند:

1- عدم بارگزاری گرافی فاقد کیفیت.

2- بارگزاری گرافی مربوط به همان خدمت و شماره دندان .

3- ارائه خدمات دندانپزشکی با کیفیت درمانی مطلوب بخصوص خدمات درمان ریشه.

4- رعایت درخواست خدمات جراحی بر اساس ضوابط و مقررات سازمان .

لازم به توضیح است با توجه به موارد فوق، امکان کسر خدماتی که هزینه آن توسط سازمان پرداخت شده است پس از بررسی تخصصی توسط دندانپزشکان سازمان، از مطالبات ماه های آتی مرکز وجود دارد.

همچنین در صورت مشاهده درخواست خدمات غیر واقعی (مانند جراحی های کاذب) و خدمات فاقد کیفیت درمانی مطلوب(مانند درمان ریشه)، موضوع در کمیسیون رسیدگی به تخلفات سازمان مطرح شده و برای آن مرکز تصمیم گیری خواهد شد.

در پایان ضمن تشکر و قدردانی از همکاری آن مرکز در تداوم ارائه خدمات شایسته به بیمه شدگان، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به رعایت موارد فوق اقدام لازم به عمل آورند

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز بیمارستانی طرف قرارداد استان تهران :

موضوع: تعرفه لوازم پزشکی در تیر ماه سال 1400 و اهم ضوابط مربوطه :

در راستای اطلاع رسانی ماهیانه تعرفه لوازم پزشکی از سوی این اداره کل به تمامی مراکز بیمارستانی طرف قرارداد، بدینوسیله فهرست تعرفه به روز شده (در تاریخ 1400/04/24) لوازم پزشکی مورد تعهد سازمان، جهت بهره برداری اعلام می گردد (فایل پیوست شماره 1).

تبصره: سود بیمارستانی خرید لوازم، برای لوازم دارای قیمت مصوب وزارت بهداشت (دارای کدهای سازمانی 7 رقمی) در تعرفه های مربوطه لحاظ شده ومجددا قابل محاسبه نیست ولی درمورد سایر لوازم(دارای کدهای سازمانی5  رقمی)، سود مربوطه به شرح زیر قابل محاسبه ودرخواست از سازمان می باشد (بجز درمورد لوازم ست ACL در پیوست شماره 2 که سود آن محاسبه شده است):

تولید کنندگان (تولیدداخل): 12 درصد–  واردکنندگان (محصول خارجی): 10 درصد

ضمنا یادآوری می گردد:

1- هزینه لوازمی که جزو فهرست خدمات پرستاری و یا استهلاک اتاق عمل هستند، بصورت جداگانه قابل محاسبه و پرداخت نمی باشند.

2- هزینه لوازم مصرفی عمومی در هنگام بستری ( فهرست پیوست شماره 3)، چنانچه تعرفه خرید مرکز درمانی بالاتر از تعرفه های فوق باشد، در صورت داشتن فاکتور معتبر و رسمی، معادل تعرفه فاکتور خرید مرکز در تعهد سازمان می باشند.

3- در خصوص سایر لوازم پزشکی، چنانچه تعرفه خرید مرکز درمانی بالاتر از تعرفه های فوق باشد، لازم است قبل از استفاده از این لوازم، مستندات و فاکتورهای مربوطه برای بررسی و بازنگری احتمالی تعرفه، به این اداره کل (سرکار خانم خلج اسدی تلفن66403550 داخلی240) ارسال شود و تا اعلام نتیجه نمی بایست توسط مرکز استفاده شود.

لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اجرای این تعرفه ها اقدام نموده و از دریافت هرگونه مابه التفاوت از بیمه شدگان سازمان جدا خودداری نمایند.

– پیوست 1

– پیوست 2

– پیوست 3

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز بیمارستانی و جامع توانبخشی ارائه دهنده خدمات توانبخشی ریوی :

موضوع: ابلاغیه تعهد بیمه ای خدمت توانبخشی ریوی (کد خدمت 901683) :

مقدمه

در حال حاضر بیماریهای ریوی به عنوان سومین عامل اصلی مرگ و میر در جهان شناخته شده است و یکی از عوامل ناتوانی محسوب می گردد. گرچه این خدمات در درمان سایر بیماران با مشکلات تنفسی نیز کاربرد دارد، لیکن در شرایط کنونی بیماری کووید 19 و عوارض تنفسی ناشی از آن ضرورت ارائه این خدمات در درمان و بهبود عملکرد تنفسی این بیماران علاوه بر درمان طبی، بیش از پیش احساس می گردد.

پیرو موارد یاد شده و با هدف ارتقا رضایت مندی بیمه شدگان، دستورالعمل نحوه تعهد خدمات توانبخشی ریوی خارج از بخش بستری جهت اجرا در واحد های تابعه ابلاغ می گردد.

توانبخشی ریوی یا بازتوانی یک مداخله مبتنی بر شواهد علمی معتبر، چند رشنه ای و همه جانبه است که با مشارکت یک تیم تخصصی به منظور کاهش علائم، هزینه های درمان، کاهش اثرات سیستمیک این بیماری، ارتقا کیفیت زندگی و ظرفیت عملکردی بیماران با درگیری ریوی طراحی شده است.

* نکات قابل توجه

در این راستا جهت تنظیم، ارسال و پرداخت هزینه ی اسنادخدمات مذکور توسط مراکز مربوطه توجه به موارد ذیل الزامی می باشد:

1- عقد قرارداد با تمامی مراکز درمانی در ماهیت های مختلف براساس نیاز ادارات استانی بوده و الویت با مراکز درمانی برخط (آنلاین) می باشد، چرا که این خدمت نیاز به تایید سیستمیک داشته و حتی الامکان باید از ارجاع بیمه شده از سوی مرکز طرف قرارداد به ادارات تابعه ابن سازمان خودداری گردد.

2- مهم ترین اهداف بازتوانی ریوی:

بهبود ظرفیت تمرینی و تحمل عمومی بدن بیمار، کاهش شدت تنگی نفس، بهبود کیفیت زندگی بیمار، کاهش تعداد دفعات و زمان بستری در بیمارستان، کاهش اضطراب و افسردگی بیمار.

3- مراحل ارائه خدمت در مراکز طرف قرارداد:

 – ارزیابی بیمار: ارزیابی پزشکی بیمار با اخذ شرح حال دقیق از وی، انجام معاینات فیزیکی کامل، بررسی علائم بیمار در حال استراحت و فعالیت.

 – ارزیابی ریوی از نظر و جود یا عدم وجود تنگی نفس، سرفه، درد قفسه سینه و … با اسپیرومتری، درصد اشباع اکسیژن شریانی در حال استراحت و ورزش.

 – ارزیابی توانایی عملکردی بیمار و کیفیت زندگی، ارزیابی ذهنی و عینی بیمار.

 – ارزیابی و تخمین وضعیت عملکردی بیمار با تست ورزش/ تست ورزش محدود یا تست پیاده روی 6 دقیقه ای.

 – ارزیابی قدرت عضلات تنفسی بیمار .

 – اندازه گیری ضربان قلب و فشارخون/ اندازه گیری اشباع اکسیژن خون قبل ا زشروع برنامه بازتوانی، وزن کردن بیمار و رعایت رژیم دارویی/ تکمیل پرسشنامه ی کیفیت زندگی/ اطلاعات فردی.

 – اقدامات بر اساس نتایج ارزیابی انجام شده در شرایط بالینی بیمار، نسخه ورزشی متناسب برا ی بیمار تجویز می گردد.

 – در ابتدای هر جلسه کیفیت خواب بیمار، تغییرات داروهای مصرفی و هرگونه شکایت بیمار بررسی می گردد.

 – اقدامات فیزیوتراپی تنفسی و گاهاً مداخلات تنفسی به کمک ابزار جهت تقویت عضلات تنفسی و افزایش ظرفیت تنفسی فرد انجام می گردد.

 – مشاوره تغذیه و در انتهای مداخله مجدداً تست ورزش انجام شده و بیمار پرسشنامه های اولیه را تکمیل می کند.

در این راستا توجه به موارد زیر ضروری است:

* برنامه بازتوانی در صورت پایدا ربودن وضعیت بالینی بیمار، پایداری سیستم تنفسی و همودینامیک شروع می شود.

* ورزش های هوازی/ مقاومتی / تنفسی/ بی هوازی/ تعادلی/ کششی بر اساس وضعیت بیمار و مطابق با گاید لاین های موجود انجام می گردد.

* جهت تمامی مراحل و خدمات ذکر شده برای بیماران مشمول اعم از ( تست ورزش، تست پیاده روی 6 دقیقه ای، اسپیرومتری، خدمات روانشناختی، تغذیه و …) صرفاً کد خدمت توانبخشی ریوی 901683 قابل پرداخت بوده و هزینه ای بابت خدمات به صورت جداگانه قابل محاسبه و پرداخت نمی باشد.

4-اندیکاسیون های انجام خدمت:

بیماران انسدادی ریوی شامل بیماری های انسدادی مزمن، آسم، سیستیک فیبروزیس و برونشکتازی

 – بیماری های ریوی غیر انسدادی

 – بیماران مبتلا به تنگی نفسی فعالیتی و مشکوک به بیماری های ریوی پنهانی تشخیص داده نشده

 – شرایط دیگر (قبل و بعد از جراحی کاهش حجم ریه، قبل و بعد از پیوند ریه، سرطان ریه و جراحی قفسه سینه یا شکمی و به دنبال آن بیماری های همراه قلبی، کودکان با بیماری ریوی)

5- کنتراسیون های انجام خدمت :

 – دردقفسه سینه ناپایدار

 – فشارخون کننرل نشده

 – افت بیش از 20 میلی متر جیوه درفشارخون وضعیتی علامت دار

 – تنگی شدید دریچه آئورت

 – آریتمی و تاکیکاردی سینوسی کننرل نشده

 – نارسایی قلبی جبران نشده

 – بلوک قلبی درجه 3 بدون بیس میکر

 – میوکاردیت یا پریکاردیت فعال

 – آمبولی ریوی یا سیستمیک اخیر

 – ترومبوفلبیت حاد

 – دایسکشن آئورت

 – دیابت کنترل نشده

 – تب یا بیماری سیتمیک حاد

 – اختلالات سایکولوژیک شدید

 – فشارخون ریوی درمان نشده

 – مشکل شدید ارتوپدی که مانع انجام ورزش شود

 – سایر مشکلات متابولیسم (تیروئیدیت حاد، هایپوکالمی، هایپرکالمی، هیپوولمی) تاز مانیکه کامل درمان شود.

6-تجویز کنندگان مجاز خدمت :

 – متخصص داخلی، فوق تخصص ریه

 – متخصص جراحی، فوق تخصص توراکس

 – متخصص بیهوشی، فوق تخصص مراقبت های ویژه

 – متخصص پزشکی ورزشی یا متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

 – متخصص اطفال، فوق تخصص ریه اطفال

 – متخصص عفونی و قلب و عروق، فلوشیپ و فوق تخصص های مربوطه

7- ارائه دهندگان مجاز خدمت:

 – فوق تخصص ریه

 – متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

 – متخصص پزشکی ورزشی

PhD فیزیوتراپی

8- تعداد جلسات مورد تعهد:

سقف تعداد جلسات توانبخشی ریوی با کد 901683 مورد تعهد برای هر بیمه شده در مراکز درمانی طرف قراداد مجموعاً 36 جلسه در سال می باشد.

تبصره 1 :

حداکثر تعداد جلسات مورد قبول سازمان در هر نسخه ( هر برگ سبز دفترچه ) 12جلسه می باشد.

تبصره 2 :

در مراکز طرف قراداد، تمامی جلسات توانبخشی ریوی قبل از انجام می بایست به تایید سازمان برسد و تعهد و پرداخت هزینه منوط به تایید انجام خدمت می باشد.

9-تعرفه :

تعرفه این خدمت در تمامی مراکز طرف قرارداد جهت تمامی بیمه شدگان بر اساس تعرفه ی ابلاغی سالیانه سازمان در هر ماهیت مرکز، قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

10- مراکز مجاز ارائه دهنده خدمت:

این خدمت در صورت ارائه در بیمارستان و مراکز جامع توانبخشی مورد تایید می باشد.

11-مدارک و مستندات مورد نیاز جهت پرداخت هزینه در مراکز طرف قرارداد :

 – درخواست پزشک متخصص معالج در برگه سبز دفترچه با ذکر نوع بیماری و تعداد جلسات مورد نیاز

 – فرم گزارش ارائه خدمت توسط مرکز ارائه دهنده با مهر مرکز و مهر و امضا ارائه دهنده خدمت همراه با درج تاریخ، تعداد جلسات و ریز خدمات ارائه شده برای هر جلسه وامضا بیمار

 – پرینت تاییدیه خدمت بازتوانی ریوی ممهور به مهر سازمان/ مرکز درمانی

12-ملاحظات سیستمیک :

مراحل صدور تاییدیه جهت خدمت بازتوانی ریوی در مراکز درمانی آنلاین با سیستم جاوا به شرح زیر می باشد:

 – مراجعه به مسیر تاییدیه/ تایید نسخه.

 – ورود اطلاعات مرتبط با عملیات تایید نسخه شامل شماره بیمه، شماره صفحه، تاریخ تجویز نسخه، شماره نظام تجویز کننده، کد خدمت بازتوانی ریوی (901683) و تعداد جلسات

 – کلیک روی دکمه تایید

 – تهیه پرینت تاییدیه ممهور به مهر مرکز

ضمن تشکر از همکاری آن مرکز به دلیل ارائه خدمات مناسب به بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان، خواهشمند است نسبت به اجرای دقیق مفاد این ابلاغیه از تاریخ ( 1400/04/01) اقدام شایسته به عمل آورند.

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز درمانی و تشخیصی طرف قرارداد ارائه دهنده خدمت فیبرواسکن کبد :

موضوع: ابلاغیه تعهدات بیمه ای خدمت فیبرواسکن یا الاستوگرافی کبد :

مقدمه :

با توجه به شیوع روز افزون بیماری‌های کبدی از جمله کبد چرب که یکی از رایج ترین بیماریها در کشورهای توسعه یافته می باشد، در این راستا به آگاهی می‌رساند خدمت فیبرواسکن کبد نیز به تعهدات بیمه‌ای این سازمان اضافه گردید تا با پیشگیری و تشخیص زود هنگام این بیماری در دراز مدت شاهد کاهش بار بیماری و هزینه‌های درمان باشیم.

فیبرواسکن کبد یا الاستوگرافی کبد روشی نوین و غیر تهاجمی در ارزیابی و تشخیص سختی کبد با اندازه گیری سرعت عبور موج ارتعاشی از کبد می باشد .از آنجا که بافت فیبری کبد از نسج طبیعی کبد سخت تر است با این روش می توان درجه فیبروز کبد را تشخیص داد.

نکات قابل توجه:

در این راستا جهت تنظیم، ارسال و پرداخت هزینهی اسناد خدمات مذکور توسط مراکز مربوطه، توجه به موارد ذیل الزامی می باشد:

1- عقد قراداد با تمامی مراکز درمانی در ماهیت های مختلف براساس نیاز ادارات استانی بوده والویت با مراکز درمانی برخط (آنلاین) می باشد، چرا که این خدمت نیاز به تایید سیستمیک داشته وحتی الامکان می بایست از ارجاع بیمه شده از سوی مرکز طرف قرارداد به ادارات تابعه این سازمان، خودداری گردد

لازم به ذکر است کد ملی این خدمات شامل 401735 : الاستوگرافی کبد به منظور تشخیص فیبروز (فیبرواسکن) و 401740 : الاستوگرافی کبد به منظور تعیین فیبروز با تعیین میزان چربی (CAP) یا استفاده از پروب XL می باشد.

نکته 1: خدمت فیبرواسکن کبد در واقع سختی و اسکارهای کبدی را می سنجد و جایگزین مناسبی برای سونوگرافی کبد محسوب نمی شود.

نکته2: کد خدمت 401740 جهت تعیین میزان فیبروز کبدو صرفاً در بیماران با BMI بیش از 35 کاربرد دارد .

2- اندیکاسیون ها : این روش برای تخمین میزان اسکار و تخریب کبدی در بیماری های هپاتیت B و C مزمن، هپاتیت اتوایمیون، هپاتیت الکلی و کبد چرب کاربرد دارد.

3- کنترا اندیکاسیون خدمات : کنترا اندیکاسیون مطلق : هیچ منع مصرف مطلق برای این خدمت وجود ندارد .

کنترا اندیکاسیون نسبی: آسیت بارداری بیماران دارای ضربان ساز قلب

4- تجویز کنندگان مجاز خدمت تخصص های داخلی، جراحی عمومی، اطفال، عفونی، فوق تخصص ها و فلوشیپ های مربوطه می باشد.

5- ارائه دهندگان مجاز خدمت، پزشکان فوق تخصص گوارش و کبد در صورت ارائه خدمت در مراکز درمانی و پزشکان متخصص رادیولوژی در مراکز تشخیصی (رادیولوژی)می باشد .

نکته 1: گزارش ارائه خدمت می بایست ممهور به مهر پزشک فوق تخصص گوارش و کبد یا متخصص رادیولوژی باشد.

نکته 2 : تعهدات سازمان از مجموع دوکد 401740 و 401735 جهت هر بیمه شده بر اساس اندیکاسیون ها ی موجود حداکثر 2 بار در سال قابل محاسبه و پرداخت میباشد.

نکنه 3: در صورت تجویز خدمات مذکور برای سایر بیمه شدگان( که فاقد اندیکاسیون برای تجویز این خدمت می باشند) ، مشروط به ارائه گواهی پزشک معالج مبنی بر نیاز بیمار تا سقف یک جلسه در سال بلامانع است.

نکته 4: ارائه این خدمات مشروط به اخذ تاییدیه سیستمیک سازمان در مراکز درمانی طرف قراداد و در بخش روزپرداخت می باشد.

نکته 5: دو کد 401735 و 401740 بطور هم زمان قابل محاسبه و پرداخت نمی باشد.

6- تعرفه این خدمت در تمامی مراکز طرف قراداد بر اساس تعرفه ی ابلاغی سازمان و بر اساس ماهیت مرکز قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

7- این خدمت صرفا در صورت ارائه در بیمارستان، مرکز جراحی محدود، درمانگاه و مراکز رادیولوژی طرف قراداد، مورد تعهد سازمان می باشد.

مدارک و مستندات مورد نیاز

* درخواست پزشک متخصص مرتبط در برگه سبز و قرمز دفترچه درمانی.

* پرینت تاییدیه برخط در مراکز درمانی آنلاین ممهور به مرکز یا پرینت تاییدیه ی ممهور به مهر سازمان در مراکز فاقد ارتباط آنلاین.

*گزارش ارائه خدمات مذکور در سربرگ معتبر مرکز با مهر و امضای ارائه دهندگان مجاز خدمت و مهر مرکز با درج تاریخ ارائه خدمت.

ملاحظات سیستمیک

مراحل صدور تاییدیه ی این خدمات در مراکز درمانی آنلاین با سیستم جاوا به ترتیب زیر می باشد:

الف) مراجعه به مسیر تاییدیه / تایید نسخه.

ب) ورود اطلاعات مربوط به عملیات تایید نسخه شامل: شماره بیمه، شماره صفحه، تاریخ تجویز، شماره نظام پزشکی تجویزکننده، کد سازمانی خدمت (401735 یا 401740 ) ، تعداد تجویز.

ج) کلیک روی دکمه تایید.

د) تهیه پرینت تاییدیه ممهور به مهر مرکز.

ضمن تشکر از همکاری آن مرکز به دلیل ارائه خدمات مناسب به بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان، خواهشمند است نسبت به اجرای دقیق مفاد این ابلاغیه (از تاریخ 1400/03/01) اقدام لازم به عمل آورند.

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز رادیولوژی فک و صورت طرف قرارداد اداره کل اسناد پزشکی نیروهای مسلح :

موضوع: نحوه خرید خدمت CBCT :

تعهدات و ضوابط سازمان در خصوص خدمت CBCT (خدمت ستاره دار کمسیونی) در بخش رادیولوژی به شرح پیوست اعلام می گردد.

– پیوست 1

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز بیمارستانی طرف قرارداد استان تهران :

موضوع: تعهد خدمت رادیوتراپی استریوتاکتیک (SRS) و رادیوتراپی استریوتاکتیک بدن (SBRT) :

رادیوسرجری به روش استریوتاکتیک SRS و رادیوتراپی استریوتاکتیک بدن SBRT تکنیکی از درمان با اشعه‌های یونیزان هستند که تاکنون با ویژگی ستاره دار خارج از تعهد برای هیچ یک از بیمه شدگان قابل محاسبه وپرداخت نبوده، لیکن از تاریخ 1400/01/01 به منظور هدفمندسازی خدمات حمایتی برای بیمه شدگان مبتلا به کانسر و بیماری مالفورماسیون شریانی وریدی (AVM) طبق ضوابط ابلاغی در این دستورالعمل در شمول تعهدات بیمه مکمل سازمان قرار گرفت و فرایند اجرایی آن به شرح پیوست اعلام می گردد.

– پیوست 1

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز بیمارستانی طرف قرارداد استان تهران :

موضوع: تعرفه لوازم پزشکی در خرداد ماه سال 1400و اهم ضوابط مربوطه :

در راستای اطلاع رسانی ماهیانه تعرفه لوازم پزشکی از سوی این اداره کل به تمامی مراکز بیمارستانی طرف قرارداد، بدینوسیله فهرست تعرفه به روز شده )در تاریخ1400/3/23 ( لوازم پزشکی مورد تعهد سازمان، جهت بهره برداری اعلام می گردد ( فایل پیوست شماره 1).

تبصره: سود بیمارستانی خرید لوازم، برای لوازم دارای قیمت مصوب وزارت بهداشت (دارای کدهای سازمانی7 رقمی) در تعرفه های مربوطه لحاظ شده و مجددا قابل محاسبه نیست ولی درمورد سایر لوازم (دارای کدهای سازمانی 5 رقمی)، سود مربوطه به شرح زیر قابل محاسبه و درخواست از سازمان می باشد (بجز درمورد لوازم ست ACL در پیوست شماره 2 که سود آن محاسبه شده است):

تولید کنندگان (تولیدداخل): 12 درصد – واردکنندگان (محصول خارجی): 10 درصد

ضمنا یادآوری می گردد:

1-هزینه لوازمی که جزو فهرست خدمات پرستاری و یا استهلاک اتاق عمل هستند، بصورت جداگانه قابل محاسبه و پرداخت نمی باشند.

2-هزینه لوازم مصرفی عمومی در هنگام بستری ( فهرست پیوست شماره 3)، چنانچه تعرفه خرید مرکز درمانی بالاتر از تعرفه های فوق باشد، در صورت داشتن فاکتور معتبر و رسمی، معادل تعرفه فاکتور خرید مرکز در تعهد سازمان می باشند.

3- در خصوص سایر لوازم پزشکی، چنانچه تعرفه خرید مرکز درمانی بالاتر از تعرفه های فوق باشد، لازم است قبل از استفاده از این لوازم، مستندات و فاکتورهای مربوطه برای بررسی و بازنگری احتمالی تعرفه، به این اداره کل (سرکار خانم خلج اسدی تلفن66403550 داخلی240) ارسال شود و تا اعلام نتیجه نمی بایست توسط مرکز استفاده شود.

لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اجرای این تعرفه ها اقدام نموده و از دریافت هرگونه مابه التفاوت از بیمه شدگان سازمان جدا خودداری نمایند

– پیوست 1

– پیوست 2

– پیوست 3

—————————————————————————————————–

قابل توجه تمامی مراکز تشخیصی درمانی طرف قرارداد استان تهران :

موضوع: ابلاغیه مراکز منتخب جانبازان :

به آگاهی می رساند پیرو ابلاغیات سازمان در سنوات گذشته ، کماکان تمامی مراکز درمانی طرف قرارداد این اداره کل منتخب جانبازان می باشند و می بایست (علاوه بر تعهدات سازمان برای سایر بیمه شدگان)، نسبت به پذیرش و ارائه خدمات به بیمه شدگان جانباز ، عائله جانباز و فرزندان شهداء شاغل یا بازنشسته نیروهای مسلح طبق ضوابط اختصاصی به شرح ذیل اقدام نمایند:

1- خدمات سرپائی :

فرانشیز ویزیت و تمامی خدمات سرپائی مورد تعهد سازمان، رایگان می باشد.

2- خدمات بستری:

1-2 – فرانشیز بستری و بستری موقت (زیر 6 ساعت) خدمات مورد تعهد سازمان، رایگان می باشد.

2-2- هزینه های اتاق خصوصی( اتاق یک تخته)، تخت VIP (صرفا در بیمارستانهای خصوصی درجه 1وخیریه)و همراه، معادل تعرفه مصوب دولت در تعهد سازمان می باشد.

3-2- طبق تعرفه سال 1400 هزینه های کیف بهداشتی( معادل مبلغ 875/000 ریال)، تخت اورژانس (معادل مبلغ 2/800/000 ریال) و تشکیل پرونده (معادل مبلغ 550/000 ریال) در تعهد سازمان می باشد.

4-2- هزینه برخی از خدمات ستاره دار کتاب ارزش نسبی خدمات (طبق جدول پیوست) در تعهد می باشد.

3- پاراکلینیک:

فرانشیز تمامی خدمات آزمایشگاه و پرتوپزشکی مورد تعهد سازمان رایگان می باشد.

4- داروخانه:

فرانشیز تمامی هزینه های دارویی موردتعهد جانبازان رایگان می باشد.

5- دندانپزشکی:

1- 5- فرانشیز پرداختی برای همه خدمات دندانپزشکی مورد تعهد رایگان می باشد.
2-5- تعهد سازمان جهت خدمات پروتز ثابت و مریلند بریج برای سرپرست جانباز جمعا” حداکثر 14 واحد در طول عمر می باشد.

3- 5- تعهد سازمان جهت خدمات پروتز ثابت و مریلند بریج برای عائله جانباز و فرزندان شهدا شاغل همانند سایر بیمه شدگان جمعا” حداکثر 7 واحد در طول عمر می باشد.

4- 5- تعهد سازمان برای دست دندان و نیم دست دندان برای سرپرست جانباز و فرزندان شهدا ( بیمه شدگان قطعی) هر پنج سال یکبار می باشد .

5- 5- تعهد سازمان برای پلاک های پارسیل سرپرست جانباز هر پنج سال یکبار بدون سقف تعدادی می باشد.

6- توانبخشی:

فرانشیز تمامی خدمات مورد تعهد سازمان رایگان می باشد.

7- لوازم پزشکی:

1-7- طبق تعرفه سال 1400 هزینه عینک به ازای هر 4 سال معادل 3/000/000 ریال (درمراکز طرف قرارداد مربوطه) و با فرانشیز رایگان درتعهد می باشد.

2-7- هزینه ارتز وپروتز براساس تعرفه های مصوب (درمراکز طرف قرارداد مربوطه) و با فرانشیز رایگان در تعهد می باشد.

8- مطب پزشکان :

فرانشیز ویزیت و تمامی خدمات مورد تعهد سازمان رایگان می باشد.

– پیوست 1

—————————————————————————————————–

قابل توجه تمامی آزمایشگاه‌های طرف قرارداد استان تهران دارای قرارداد PCR کرونا :

موضوع: تعرفه جدید گلوبال PCR کرونا :

به آگاهی میرساند تعرفه آزمایش PCR کوید-19 (تست گلوبال) با کد ملی 805119 از تاریخ 1400/01/01 مطابق جداول پیوست قابل پرداخت توسط سازمان می‌باشد.

– پیوست 1

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز تصویربرداری طرف قرارداد استان تهران :

موضوع: فرمت نحوه بارگزاری گرافی OPGMRI و غیره :

به آگاهی میرساند : از ابتدای سال 1400 به تدریج تمامی مستندات کاغذی پیوست نسخ (از جمله ریپورت خدمات CT و MRI و همچنین کلیشه های گرافی و…) حذف شده و مراکز می‌بایست مستندات مربوطه را در قالب فایل الکترونیکی به سازمان ارسال نمایند.

مراکزی که نسخ خود را به صورت آنلاین در سامانه سازمان ثبت می نمایند فایل الکترونیکی مدارک کاغذی را نیز به صورت آنلاین برای همان نسخه بارگزاری می نمایند (به طور مثال گرافی های OPG مراکز دندانپزشکی). اما تا زمانی که طرح ثبت آنلاین نسخ در مرکز طرف قرارداد اجرایی نشده است، می بایست فایل الکترونیکی مدارک(پیوست های کاغذی) را به صورت تجمیعی و از طریق CD به سازمان ارسال نمایند.

هنگام ارسال فایل، رعایت نکات زیر الزامی می باشد:

فایل گرافی OPG:

1-فایل ها با پسوند JPG و TIF مجاز به ارسال بوده و سایر پسوندها پذیرفته نمی شوند.

2- سایز فایل ها حداکثر 300 کیلوبایت باشد.

3- فولدر (پوشه) حاوی فایل گرافی OPG با عدد 71 نامگذاری گردد.

4-فایل های گرافی OPG بایستی با ساختار زیر نامگذاری و ارسال گردد:

به ترتیب از سمت چپ ابتدا شماره بیمه سپس شماره صفحه و در آخر کد خدمت (از کتاب ارزش نسبی خدمات)

مقادیر شماره بیمه، شماره صفحه و کد خدمت با حروف لاتین درج شده و همچنین با علامت خط تیره (-) از هم جدا شوند. مثال: 1114329670-93-700085

مهم: در ساختار فعلی نام فایل گرافی OPG فقط شماره بیمه و کد خدمت تعبیه شده است که این ساختار فقط تا پایان سال 1399 معتبر بوده و لذا برای نسخ ماه فروردین 1400 و به بعد بایستی با ساختار جدید (بالا) به سازمان ارسال گردد.

فایل گزارش(Report) خدمات CT و MRI

1- فایل ها با پسوند PDF، JPG و TIF مجاز به ارسال بوده و سایر پسوندها پذیرفته نمی‌شوند.

2- سایز فایل ها حداکثر 300 کیلوبایت باشد.

3- فایل های گزارش خدمات CT و MRI بایستی به صورت مجزا و در فولدر جداگانه قرار گیرند.

4- فولدر (پوشه) حاوی فایل گزارش خدمات CT با عدد 78 و MRI با عدد 79 نامگذاری گردد.

5- فایل های گزارش (Report) بایستی با ساختار زیر نامگذاری و ارسال گردد:

به ترتیب از سمت چپ ابتدا شماره بیمه سپس شماره صفحه درج گردد.

مقادیر شماره بیمه و شماره صفحه با حروف لاتین درج شده و همچنین با علامت خط تیره (-) از هم جدا شوند. مثال: 1114329670-93

تبصره:

چنانچه تعداد فایل ها بیش از یک عدد باشد در ساختار فوق شماره عددی فایل به انتهای ساختار اضافه شود.

اعداد از شماره 1 شروع شود.

1114329670-93-1

1114329670-93-2

6- در محتوای فایل الکترونیکی Report خدمات CT و MRI بایستی اسکن مهر پزشک مسئول فنی (با اطلاعات نام و نام خانوادگی، شماره نظام و تخصص پزشک) در انتهای صفحه و همچنین نام و آرم مرکز درمانی در بالای صفحه مشهود باشد.

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز بیمارستانی طرف قرارداد استان تهران :

موضوع: تعرفه لوازم پزشکی در اردیبهشت ماه سال 1400 و اهم ضوابط مربوطه :

در راستای اطلاع رسانی ماهیانه تعرفه لوازم پزشکی از سوی این اداره کل به تمامی مراکز بیمارستانی طرف قرارداد، بدینوسیله فهرست تعرفه به روز شده (در تاریخ1400/02/20) لوازم پزشکی مورد تعهد سازمان، جهت بهره برداری اعلام می‌گردد ( فایل پیوست شماره 1).

تبصره: سود بیمارستانی خرید لوازم، برای لوازم دارای قیمت مصوب وزارت بهداشت (دارای کدهای سازمانی7 رقمی) در تعرفه های مربوطه لحاظ شده ومجددا قابل محاسبه نیست ولی درمورد سایر لوازم(دارای کدهای سازمانی 5 قمی)، سود مربوطه به شرح زیر قابل محاسبه ودرخواست از سازمان می باشد(بجز در مورد لوازم ست ACL در پیوست شماره 2 که سود آن محاسبه شده است):

تولید کنندگان (تولیدداخل): 12 درصدواردکنندگان (محصول خارجی): 10 درصد

ضمنا یادآوری می‌گردد:

1- هزینه لوازمی که جزو فهرست خدمات پرستاری و یا استهلاک اتاق عمل هستند، بصورت جداگانه قابل محاسبه و پرداخت نمی‌باشند.

2- هزینه لوازم مصرفی عمومی در هنگام بستری ( فهرست پیوست شماره 3)، چنانچه تعرفه خرید مرکز درمانی بالاتر از تعرفه های فوق باشد، در صورت داشتن فاکتور معتبر و رسمی، معادل تعرفه فاکتور خرید مرکز در تعهد سازمان می باشند.

3- در خصوص سایر لوازم پزشکی، چنانچه تعرفه خرید مرکز درمانی بالاتر از تعرفه های فوق باشد، لازم است قبل از استفاده از این لوازم، مستندات و فاکتورهای مربوطه برای بررسی و بازنگری احتمالی تعرفه، به این اداره کل (سرکار خانم خلج اسدی تلفن66403550داخلی240) ارسال شود و تا اعلام نتیجه نمی بایست توسط مرکز استفاده شود.

لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اجرای این تعرفه ها اقدام نموده و از دریافت هرگونه مابه التفاوت از بیمه شدگان سازمان جدا خودداری نمایند

– پیوست 1

– پیوست 2

– پیوست 3

قابل توجه روسای محترم مراکز عینک سازی طرف قرارداد استان تهران :

موضوع:  افزایش تعرفه عینک :

در راستای افزایش رضایت مندی و کاهش پرداختی بیمه شدگان محترم، تعهدات سازمان در مورد کمک هزینه عینک به شرح جدول پیوستی از تاریخ 1400/02/20 افزایش یافته است.

بدیهی است سایر ضوابط ابلاغی سازمان در این خصوص همچنان لازم الاجراست.

– پیوست 1

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد استان تهران :

موضوع:  ابلاغیه تعرفه ، تعهدات و ضوابط خدمات دندانپزشکی سه ماهه اول سال 1400 ( اجرا از 1400/01/01) :

با توجه به برقراری ارتباط برخط (آنلاین) مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد با سازمان، جهت سه ماهه اول سال 1400 رشد 30 درصد با در نظر گرفتن میزان رشد تعرفه خدمات دندانپزشکی ابلاغی وزارت بهداشت در سال 1400 برای تعرفه موجود در نظر گرفته شده است و در این فاصله زمانی بعد از اعمال تغییرات سیستمیک ، بسته دندانپزشکی جدیدی بر اساس بسته خدمات دندانپزشکی وزارت بهداشت و با رویکرد سلامت محوری تنظیم و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

بدینوسیله تعرفه، تعهدات و ضوابط خدمات دندانپزشکی در سال 1400 جهت اجرا در مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد به شرح ذیل ابلاغ می گردد :

1- تاریخ اجرای تعرفه دندانپزشکی ابلاغی برای سه ماهه اول سال 1400 در مراکز طرف قرارداد دولتی ، غیر دولتی ، خیریه ، خصوصی و وابسته به نیروهای مسلح از تاریخ 1400/01/01 می باشد.

2 – هم زمان با ابلاغ این دستورالعمل، تعرفه خدمات دندانپزشکی موجود در سیستم جاوای سازمان تغییر پیدا نموده و تعهدات سازمان بر آن اساس خواهد بود.

3- برای اصلاح نسخ خدمات دندانپزشکی ثبت شده از ابتدای سال بایستی قبل از ارسال نسخ به سازمان، نسخ یاد شده مجدداً اصلاح و تایید گردند تا تعرفه جدید در خصوص این خدمات اعمال گردد.

تبصره :بدیهی است مراکزی که اقدام به اصلاح و تایید نسخ ننمایند، ملاک پرداختی، تعرفه دندانپزشکی سال 99 سازمان می‌باشد.

4- جداول تعرفه خدمات دندانپزشکی از 1400/01/01 برای تمامی مراکز دندانپزشکی اعم از دولتی، غیر دولتی و وابسته به نیروهای مسلح (نظامی) ، خیریه و خصوصی حاوی آخرین تعرفه و ضوابط به شرح ذیل و در قالب فایل های پیوست می باشد :

– دفترچه تعرفه دندانپزشکی سه ماهه اول سال 1400 مراکز غیر دولتی و نظامی : پیوست (2و1 )

– دفترچه تعرفه دندانپزشکی سه ماهه اول سال 1400 مراکز دولتی : پیوست (4 و3 )

– دفترچه تعرفه دندانپزشکی سه ماهه اول سال 1400 مراکز خصوصی : پیوست (6 و5 )

– دفترچه تعرفه دندانپزشکی سه ماهه اول سال 1400 مراکز خیریه : پیوست (8 و7)

تبصره 1: تعرفه خدمات دندانپزشکی که زیر بیهوشی ارائه می‌گردد،معادل 1/3 برابر تعرفه خدمات دندانپزشکی عادی می‌باشد.

تبصره 2: منظور از تعرفه ابلاغی، سقف تعرفه مراکز درجه 1 (بالاترین ضریب ارزشیابی) مربوط به هر ماهیت این مراکز می‌باشد و مراکزی که در هنگام ارزشیابی درجات پایین‌تری را اخذ نمایند، تعرفه آن بصورت کاهشی عمل می‌گردد.

تبصره 3: مراکزی که ضریب ارزشیابی آنان 1/3، 1/2، 1/1 و 1 می‌باشد به ترتیب تعرفه آنان معادل 93%، 86%، 79% و 71% تعرفه ابلاغی با توجه به ماهیت مرکز می‌باشد.

تبصره 4 : ماهیت مراکز دندانپزشکی وابسته به بسیجیان همانند مراکز وابسته به نیروهای مسلح ، غیر دولتی در نظر گرفته شود.

5- تعرفه عمومی و تخصصی دندانپزشکی سازمان در سال 1400 همانند سال های گذشته بر اساس تعرفه ریالی می‌باشد و تعرفه خدمات، مواد مصرفی و لابراتوار به صورت تجمیع، دیده شده است.

6- فرانشیز بیماران در مناطق برخوردار و کم برخوردار برابر 30 % تعرفه بوده و مرکز مجاز به دریافت مابه التفاوت بابت فرانشیز، لابراتوار و مواد مصرفی از بیمه شدگان نمی باشد.

تبصره 1– فرانشیز خدمات پیشگیری“فلوراید تراپی و فیشور سیلنت” 10% تعرفه خدمت می باشد.

تبصره 2– فرانشیز ویزیت در مراکز وابسته به نیروهای مسلح مناطق برخوردار و کم برخوردار برابر 10 % تعرفه دولتی می باشد.

تبصره 3– فرانشیز خدمات رادیوگرافی دهان و دندان در مراکز دولتی 10% تعرفه دولتی و در مراکز وابسته به نیروهای مسلح مناطق برخوردار و کم برخوردار 5 % تعرفه عمومی غیردولتی می باشد.

تبصره 4فرانشیز جانبازان و عائله تحت تکفل ایشان و فرزند شهید شاغل یا بازنشسته در تمامی مراکز طرف قرارداد رایگان می باشد و 100 % تعرفه توسط سازمان پرداخت می گردد. لازم به ذکر است تعهدات خدمات دندانپزشکی بیمه شدگان فرزند شهید همانند عائله جانباز می باشد.

تبصره 5 تعرفه خدمات دندانپزشکی برای کارکنان وظیفه و عائله تحت تکفل در کلیه مراکز طرف قرارداد طبق تعرفه ابلاغی مرکز بر اساس ماهیت و با احتساب درجه ارزشیابی مرکز می باشد.
8- سهم سازمان برای کارکنان وظیفه و عائله تحت تکفل همانند بیمه شدگان عادی در کلیه مراکز طرف قرارداد 70% تعرفه ابلاغی مرکز می باشد.

9- تاکید می‌گردد مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد، مجاز به دریافت هیچ گونه وجهی بابت رعایت پروتکل های حفاظت فردی- بهداشتی ابلاغی توسط وزارت بهداشت از بیماران نمی‌باشند و هزینه آن در تعرفه لحاظ گردیده است.

10- دفترچه ضوابط دندانپزشکی از دفترچه تعرفه جدا گردیده است . پیوست ( 9)

*نکته: پیرو ابلاغیه سازمان مربوط به “سامان دهی خدمات رادیوگرافی های دهان و دندان”(مورخه 99/12/01) یادآوری می گردد : رادیوگرافی پری اپیکال همراه خدمات باید در سیستم ثبت پذیرش برخط نسخ بارگزاری گردد.
لازم به ذکر است گرافی های پری اپیکال تشخیصی نیاز به بارگزاری ندارد.

در پایان ضمن تشکر و قدردانی از همکاری آن مرکز در تداوم ارائه خدمات شایسته به بیمه شدگان، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به رعایت ضوابط و تعرفه های ابلاغی سازمان، اقدام لازم به عمل آورند.

– پیوست 1

– پیوست 2

– پیوست 3

– پیوست 4

– پیوست 5

– پیوست 6

– پیوست 7

– پیوست 8

– پیوست 9

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم بیمارستان ها و مسئولین محترم داروخانه‌های طرف قرارداد استان تهران :

موضوع: نحوه مصرف و تعهد داروهای فاویپیراویر و رمدیسیویر برای درمان کرونا :

براساس ابلاغیات وزارت بهداشت و به منظور تسهیل خدمات، ضوابط نحوه مصرف و تعهد داروهای فاوپیراویر(Favipiravir) و رمدیسیویر (Remdesivir) مورد بازنگری قرار گرفته و از تاریخ 1400/01/20 برای درمان بیماران مبتلا به کرونا به شرح زیر می باشد:

1- ضوابط تعهد قرص فاویپیراویر (Favipiravir) :

الف- در بیماران سرپایی (درخواست هزینه توسط داروخانه و در قالب نسخه سرپایی):

طبق مفاد جدول پیوستی.

ب- در بیماران بستری (درخواست هزینه توسط بیمارستان و در قالب پرونده بستری):

 1. حداکثر تعداد مورد تعهد: 40 عدد برای هر پرونده بستری
 2. فرانشیز و سایر ضوابط: طبق ضوابط خدمات بستری مرکز

تبصره: درصورت ترخیص بیمار قبل از اتمام دوره درمان، داروی باقی مانده به بیمار تحویل داده شده و هزینه آن با درج در پرونده بستری، جزو تعهدات سازمان می باشد.

2- ضوابط تعهد ویال رمدسیویر (Remdesivir) :

الف- در بیماران سرپایی (درخواست هزینه توسط داروخانه و در قالب نسخه سرپایی):

طبق مفاد جدول پیوستی.

ب- در بیماران بستری (درخواست هزینه توسط بیمارستان و در قالب پرونده بستری):

ب-1- بستری ( بالای 6 ساعت):

 1. تجویز توسط یکی از متخصصین رشته های: “عفونی، طب اورژانس، داخلی (و فوق تخصص های آن)، بیهوشی (و فوق تخصص مراقبت ویژه)، فوق تخصص عفونی اطفال
 2. فرانشیز و سایر ضوابط: طبق ضوابط خدمات بستری مرکز

ب-2- بستری موقت (زیر 6 ساعت):

 1. تجویز توسط یکی از متخصصین رشته های:

“عفونی، طب اورژانس، داخلی (و فوق تخصص های آن)، بیهوشی (و فوق تخصص مراقبت ویژه)، فوق تخصص عفونی اطفال

 1. درج کد خدمت 900038 در صورتحساب مربوطه
 2. فرانشیز:

– در مراکز دولتی دانشگاهی و نظامی: صفر

– در سایر مراکز: طبق فرانشیز خدمات بستری موقت در آن مرکز

 1. سایر ضوابط: طبق ضوابط خدمات بستری موقت مرکز

تبصره: درصورتی که بیمار به صورت روزانه جهت تزریق دارو و سایر خدمات مربوطه به مرکز مراجعه می نماید، لازم است برای هزینه کل دوره درمانی وی، یک پرونده بستری موقت تشکیل داده و نیازی به تشکیل پرونده برای هر روز نیست.

در پایان ضمن عرض تشکر بابت ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اجرای دقیق مفاد این ابلاغیه، اقدام لازم به عمل آورند.

– پیوست

 

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز بیمارستانی طرف قرارداد استان تهران :

موضوع:  حذف نیاز به گواهی اشتغال به خدمت کارکنان وظیفه :

در راستای تسهیل ارائه خدمات وافزایش رضایت مندی، از این پس کارکنان وظیفه و عائله ایشان، برای دریافت خدمات بستری و یا خدمات سرپایی، نیازمند ارئه گواهی اشتغال به خدمت نمی باشند.

بدیهی است که رعایت سایر ضوابط مربوطه (داشتن استحقاق بیمه ای،…) در مورد ایشان، همانند سایر بیمه شدگان سازمان، ضروری است.

لازم به یادآوری است که سایر بیمه شدگان سازمان (کارکنان رسمی، بازنشسته،….) نیز همانند گذشته، نیازمند ارائه این گواهی نمی باشند.

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز بیمارستانی طرف قرارداد استان تهران :

موضوع:  تعرفه لوازم پزشکی درفروردین ماه سال 1400و اهم ضوابط مربوطه :

در راستای اطلاع رسانی ماهیانه تعرفه لوازم پزشکی از سوی این اداره کل به تمامی مراکز بیمارستانی طرف قرارداد، بدینوسیله فهرست تعرفه به روز شده (در تاریخ1400/1/23) لوازم پزشکی مورد تعهد سازمان، جهت بهره برداری اعلام می گردد ( فایل پیوست شماره 1).

تبصره: سود بیمارستانی خرید لوازم، برای لوازم دارای قیمت مصوب وزارت بهداشت (دارای کدهای سازمانی 7 رقمی) در تعرفه های مربوطه لحاظ شده ومجددا قابل محاسبه نیست ولی درمورد سایر لوازم (دارای کدهای سازمانی5 رقمی)، سود مربوطه به شرح زیر قابل محاسبه ودرخواست از سازمان می باشد(بجز درمورد لوازم ست ACL در پیوست شماره 2 که سود آن محاسبه شده است):

تولید کنندگان (تولیدداخل):12 درصدواردکنندگان (محصول خارجی):10درصد

ضمنا یادآوری می گردد:

1-هزینه لوازمی که جزو فهرست خدمات پرستاری و یا استهلاک اتاق عمل هستند، بصورت جداگانه قابل محاسبه و پرداخت نمی باشند.

2- هزینه لوازم مصرفی عمومی در هنگام بستری ( فهرست پیوست شماره 3)، چنانچه تعرفه خرید مرکز درمانی بالاتر از تعرفه های فوق باشد، در صورت داشتن فاکتور معتبر و رسمی، معادل تعرفه فاکتور خرید مرکز در تعهد سازمان می باشند.

3- در خصوص سایر لوازم پزشکی، چنانچه تعرفه خرید مرکز درمانی بالاتر از تعرفه های فوق باشد، لازم است قبل از استفاده از این لوازم، مستندات و فاکتورهای مربوطه برای بررسی و بازنگری احتمالی تعرفه، به این اداره کل (سرکار خانم خلج اسدی تلفن66403550داخلی240) ارسال شود و تا اعلام نتیجه نمی بایست توسط مرکز استفاده شود.

لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اجرای این تعرفه ها اقدام نموده و از دریافت هرگونه مابه التفاوت از بیمه شدگان سازمان جدا خودداری نمایند .

– پیوست 1

– پیوست 2

– پیوست 3

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز بیمارستانی طرف قرارداد استان تهران :

موضوع:  تعرفه لوازم پزشکی دراسفند ماه سال 99 و اهم ضوابط مربوطه :

در راستای اطلاع رسانی ماهیانه تعرفه لوازم پزشکی از سوی این اداره کل به تمامی مراکز بیمارستانی طرف قرارداد، بدینوسیله فهرست تعرفه به روز شده (در تاریخ 99/12/17) لوازم پزشکی مورد تعهد سازمان، جهت بهره برداری اعلام می گردد ( فایل پیوست شماره 1).

تبصره: سود بیمارستانی خرید لوازم، برای لوازم دارای قیمت مصوب وزارت بهداشت (دارای کدهای سازمانی 7 رقمی) در تعرفه های مربوطه لحاظ شده و مجددا قابل محاسبه نیست ولی درمورد سایر لوازم(دارای کدهای سازمانی 5 رقمی)، سود مربوطه به شرح زیر قابل محاسبه و درخواست از سازمان می باشد (بجز درمورد لوازم ست ACL در پیوست شماره 2 که سود آن محاسبه شده است):

تولید کنندگان (تولیدداخل) 12 :درصدواردکنندگان (محصول خارجی) 10 :درصد

ضمنا یادآوری می گردد:

1- هزینه لوازمی که جزو فهرست خدمات پرستاری و یا استهلاک اتاق عمل هستند، بصورت جداگانه قابل محاسبه و پرداخت نمی باشند.

2- هزینه لوازم مصرفی عمومی در هنگام بستری ( فهرست پیوست شماره 3)، چنانچه تعرفه خرید مرکز درمانی بالاتر از تعرفه های فوق باشد، در صورت داشتن فاکتور معتبر و رسمی، معادل تعرفه فاکتور خرید مرکز در تعهد سازمان می باشند.

3- در خصوص سایر لوازم پزشکی، چنانچه تعرفه خرید مرکز درمانی بالاتر از تعرفه های فوق باشد، لازم است قبل از استفاده از این لوازم، مستندات و فاکتورهای مربوطه برای بررسی و بازنگری احتمالی تعرفه، به این اداره کل (سرکار خانم خلج اسدی تلفن66403550داخلی240) ارسال شود و تا اعلام نتیجه نمی بایست توسط مرکز استفاده شود.

لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اجرای این تعرفه ها اقدام نموده و از دریافت هرگونه مابه التفاوت از بیمه شدگان سازمان جدا خودداری نمایند

– پیوست 1

– پیوست 2

– پیوست 3

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز بیمارستانی طرف قرارداد استان تهران:

موضوع:  تعرفه لوازم پزشکی در بهمن ماه سال 99 و اهم ضوابط مربوطه :

در راستای اطلاع رسانی ماهیانه تعرفه لوازم پزشکی از سوی این اداره کل به تمامی مراکز بیمارستانی طرف قرارداد، بدینوسیله فهرست تعرفه به روز شده (در تاریخ 99/11/26) لوازم پزشکی مورد تعهد سازمان، جهت بهره برداری اعلام می گردد ( فایل پیوست شماره 1).

ضمنا یادآوری می گردد:

1- هزینه لوازمی که جزو فهرست خدمات پرستاری و یا استهلاک اتاق عمل هستند، بصورت جداگانه قابل محاسبه و پرداخت نمی باشند.

2- هزینه لوازم مصرفی عمومی در هنگام بستری ( فهرست پیوست شماره 2)، چنانچه تعرفه خرید مرکز درمانی بالاتر از تعرفه های فوق باشد، در صورت داشتن فاکتور معتبر و رسمی، معادل تعرفه فاکتور خرید مرکز در تعهد سازمان می باشند.

3- در خصوص سایر لوازم پزشکی، چنانچه تعرفه خرید مرکز درمانی بالاتر از تعرفه های فوق باشد، لازم است قبل از استفاده از این لوازم، مستندات و فاکتورهای مربوطه برای بررسی و بازنگری احتمالی تعرفه، به این اداره کل (سرکار خانم خلج اسدی: تلفن 66403550 داخلی240) ارسال شود و تا اعلام نتیجه نمی بایست توسط مرکز استفاده شود.

لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اجرای این تعرفه ها اقدام نموده و از دریافت هرگونه مابه التفاوت از بیمه شدگان سازمان جدا خودداری نمایند .

– پیوست 1

– پیوست 2

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز خصوصی طرف قرارداد استان تهران (به جز داروخانه ها):

موضوع:  اصلاحیه تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 1399 بخش خصوصی :

به پیوست اصلاحیه تعرفه ها ی سازمان در سال 1399 با رعایت نکات ذیل ابلاغ می گردد:

 1. تاریخ اجرای تعرفه جدید سال 99 درتمامی مراکز خصوصی از 99/10/01 می‌باشد.
 2. ضروری است بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود خصوصی جهت دریافت تعرفه خدمات بستری از تاریخ 99/12/02 الی 99/12/06 به صورت حضوری به این اداره کل (مدیریت امور قراردادها) مراجعه نمایند.
 3. تمامی مراکز طرف قرارداد بایستی نسبت به تنظیم اسناد از تاریخ 99/10/01 بر اساس تعرفه های جدید سال 1399 اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم اصلاح این تعرفه ها از سوی مراکز طرف قرارداد، مطالبات مرکز کماکان براساس تعرفه های ابلاغی قبلی محاسبه و پرداخت می گردد.
 4. یادآوری می گردد بر اساس مفاد قرارداد فیمابین، کماکان دریافت هر گونه مابه التفاوت از بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان ممنوع می باشد.
 5. خدمات آزمایشات پیش از تولد (PND) شامل کدهای ذیل بدون اخذ فرانشیز (%100 سهم سازمان) و با تایید سازمان در تعهد می باشد. 806505 -806507 -810150 -810152 -810154 -810156-806545-806550-810112 – 810184 – 810262
 6. سایر تعهدات و ضوابط بر اساس ابلاغیات گذشته به قوت خود باقی است.

– پیوست 1 – تعرفه ویزیت عادی

– پیوست 2 – تعرفه ویزیت مکمل

– پیوست 3- تعرفه خدمات سرپایی

– پیوست 4- تعرفه خدمات فیزیوتراپی

—————————————————————————————————–

قابل توجه تمامی مراکز درمانی طرف قرارداد:

ابلاغ تعرفه های تشخیصی و درمانی و تغییرات ضوابط سال ١٣٩٩ :

* تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 99 مراکز خصوصی

* تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 99 مراکز خیریه

* تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 99 مراکز دندانپزشکی (سه ماهه اول سال)

* تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 99 مراکز دندانپزشکی (اول تیرماه به بعد)

* اصلاحیه تعرفه خدمات پروتز پارسیل آکریلی و خدمات ترمیمی دندانهای شیری و دائمی زیر 12 سال

* تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 99 مراکز دولتی دانشگاهی

* تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 99 مراکز غیر دولتی

* تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 99 مراکز وابسته به نیروهای مسلح

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد استان تهران:

موضوع: حذف پرینت تاییدیه خدمات ویژه دندانپزشکی :

با توجه به توانمندی های ایجاد شده در سامانه درمان سازمان و در راستای حذف فیزیکی نسخ دندانپزشکی و صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، از 1399/11/01 نیازی به الصاق پرینت کاغذی تاییدیه خدمات ویژه دندانپزشکی، به نسخ سازمان نمی‌باشد و مراکز می بایست صرفا شماره تاییدیه را در پشت نسخ مذکور قید نمایند. بدیهی است عدم الصاق پرینت مشمول کسورات نمی‌گردد.

تاکید می‌گردد با توجه به وجود لینک بین تاییدیه و اسناد، فعلا انجام تایید خدمات ویژه دندانپزشکی کماکان
پا برجاست و فقط پیوست برگه پرینت حذف گردیده است.

پیشاپیش از همکاری مراکز طرف قرارداد در تداوم ارائه خدمات شایسته به بیمه شدگان این سازمان، کمال تشکر را داریم .

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد استان تهران:

موضوع: سامان دهی خدمات رادیوگرافی‌های دهان و دندان :

همان طور که مطلع هستید انواع رادیوگرافی های دهان و دندان که در تعهد سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح می‌باشد، به شرح زیر می‌باشد:

۱-رادیوگرافی های داخل دهانی که شامل رادیوگرافی پری‌اپیکال، رادیوگرافی بایت‌وینگ و رادیوگرافی اکلوزال می‌باشد.

۲-رادیوگرافی های خارج دهانی که شامل رادیوگرافی پانورامیک، رادیوگرافی های لترال و P.A سفالوگرام می‌باشد.

در حال حاضر سازمان جهت ثبت این خدمات از کدهای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (کدهای فراسازمانی) استفاده می‌نماید. با توجه به این که سازمان بایستی در مسیر فرایند حذف نسخه و تشکیل نسخه الکترونیک، تمامی مدارک نسخه مانند رادیوگرافی ها را بارگذاری نماید، به همین منظور نیازمند ایجاد لینک بین خدمات و رادیوگرافی ضمیمه می‌باشد، لذا سازمان برای رادیوگرافی های دهان و دندان کدهای سازمانی مفهوم‌دار تنظیم نموده است که به پیوست این دستورالعمل آورده شده است. این کدها بر اساس متون علمی و در راستای هوشمندسازی رسیدگی به اسناد دندانپزشکی تدوین گردیده است.

نکات مهم :

۱-در انتخاب کدهای مذکور به کدهای رادیوگرافی های تشخیصی و یا قبل و بعد از کار، دقت گردد.

۲- در انتخاب کدهای خدمات رادیوگرافی های دهان و دندان، بایستی از کدهای سازمانی استفاده گردد.
( پیوست 1 )

تبصره 2-1– این کدها فقط در مراکز دندانپزشکی آنلاین قابل استفاده می‌باشد.

۳- هر کلیشه رادیوگرافی پری اپیکال برای یک دندان نمی باشد و تعداد دندان زیادتری را شامل می‌شود و کل دندان های بالا و پایین با 14 رادیوگرافی پری اپیکال(Full Mouth) قابل رویت می باشد، بنابراین دقت گردد که برای تشخیص و یا تایید درمان انجام شده هزینه رادیوگرافی ها اشتباه پرداخت نگردد.(شماره دندان ها در جلوی شرح هر خدمت در جدول پیوست نوشته شده است)
به طور مثال برای الصاق رادیوگرافی های پری‌اپیکال همراه با درمان ریشه دندان های چهار و پنج بالا چپ صرفاً بایستی از دو کد 10241 (رادیوگرافی پری‌اپیکال دندان های پرمولر فک بالا چپقبل از کار) و 10242 (رادیوگرافی پری‌اپیکال دندان های پرمولر فک بالا چپ – بعد از کار) استفاده نمود.(نحوه محاسبه تعداد کلیشه رادیوگرافی پری‌اپیکال در کتاب “آشنایی با خدمات دندانپزشکی نیروهای مسلح صفحه ۲۶ ” قید گردیده است)-( پیوست 2)

۴- از تاریخ اجرای این بخشنامه (1/12/99) رادیوگرافی پری‌اپیکال همراه خدمات بایستی در سیستم اوراکل به صورت آنلاین بارگذاری گردد.لازم به ذکر است گرافی های پری اپیکال تشخیصی نیاز به بارگذاری ندارد.

۵-جهت بارگذاری گرافی در مراکزی که دارای سیستم های دیجیتال رادیوگرافی مانند RVG و فسفرپلیت می‌باشند می‌توانند فایل مربوطه را در سیستم جاوا بارگذاری نمایند و مراکزی که هنوز از کلیشه های رادیوگرافی استفاده می نمایند لازم است کلیشه رادیوگرافی بیمار را بر روی نگاتوسکپ قرارداده و با دوربین و یا موبایل از روی آن عکس گرفته و عکس تهیه شده را در سیستم جاوا بارگذاری نمایند.

بدیهی است عدم بارگذاری رادیوگرافی و یا کیفیت پایین آن باعث اعمال کسور خدمت رادیوگرافی و کسور خدمت دندانپزشکی نیازمند رادیوگرافی می گردد.

تذکر مهم: تاکید می گردد، مراکز از بارگذاری گرافی های پری اپیکال فاقد کیفیت لازم خودداری فرمایند تا مشمول کسورات نگردند.

۶- فرمت فایل و روش ثبت این کدها، همانند کدهای OPG و با فرمت JPG و حجم حداکثر 300 کیلو بایت می‌باشد.

۷- بارگذاری فایل گرافی مربوطه برای این کدها الزامی است و در صورت عدم وجود فایل گرافی مربوطه، مشمول کسورات سیستمیک می‌گردد.

۸-تعرفه، قوانین و محدودیت های مربوطه در سامانه سازمان اعمال گردیده است.

۹-کدهای ابلاغی جدید در سامانه سازمان فعال گردید.

۱۰-کلیه ضوابط بخش رادیوگرافی دهان و دندان و دستورالعمل ابلاغی دندانپزشکی سال 99 همچنان به قوت خود باقی می باشد.
لازم به ذکر است زمان اجرای این دستورالعمل از تاریخ 99/12/01 می‌باشد.

پیشاپیش از همکاری مراکز طرف قرارداد در تداوم ارائه خدمات شایسته به بیمه شدگان این سازمان، کمال تشکر را داریم

– پیوست 1

– پیوست 2

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز بیمارستانی طرف قرارداد  استان تهران:

موضوع: آدرس سازمان برای صدور معرفی نامه برخط بستری :

در راستای تسهیل ارائه خدمات برخط، زیرساخت سامانه های سازمان ارتقاء یافته و مراکز بیمارستانی متصل به شبکه سازمان، از طریق آدرس های ذیل می توانند نسبت به صدور معرفی نامه برخط بستری اقدام نمایند:

الف مراکز نظامی (اینترانتی):

Http://esakhad.sata.ir:8080

ب مراکز دولتی دانشگاهی (اینترنتی):

Http://behdasht.esata.ir:9098

ج سایر مراکز (اینترنتی):

Https://esakhad.esata.ir:9094

نکات مهم :
1- جهت اتصال به سامانه ، مرورگر (Chrome,Firefox) خود را به نگارش 72 و یا بالاتر به‌روز رسانی نمائید.

2- سامانه در اولین بارگذاری تا زمان کامل شدن حدود 10 دقیقه با توجه به پهنای باند شبکه ارتباطی به طول می انجامد ودر غیر این صورت می توانید از کلیدهای ترکیبی Ctrl+F5 استفاده نمائید.

3- سایر آدرس های اتصال به سامانه از دسترس خارج خواهد شد

قابل توجه روسای محترم مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد استان تهران:

موضوع: ضوابط جدید ارائه خدمت پیوند لثه در تمامی مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد :

همانطور که اطلاع دارید خدمت پیوند لثه، زمانی که لثه به علت بیماری و یا تروما عقب نشینی نموده و ریشه دندان در محیط دهان دیده شود، ارائه می گردد.

ضوابط :
۱- مطابق بسته خدمات دندانپزشکی این خدمت در تعهد سازمان می باشد.

۲- این خدمت شایع نبوده لذا انجام آن محدود می باشد.

۳- این خدمت صرفاً توسط متخصصین لثه (پریودنتیست) در تعهد سازمان می‌باشد.

۴- سقف ارائه این خدمت 4 دندان (جراحی یک دندان اصلی و سه دندان مجاور) می‌باشد.

۵- برای پرداخت هزینه این خدمت بایستی فایل فوتوگرافی قبل و بعد از انجام آن به همراه OPG بیمار در سیستم جامع درمان بارگذاری گردد و پرداخت آن منوط به تایید دندانپزشک سازمان و یا معتمد می‌باشد. (در صورت وجود OPG در سامانه سازمان، نیازی به بارگزاری OPGجدید نمی‌باشد)

۶- مراکز آنلاین بایستی توجه کنند که برخی از بدیهیات مانند ارائه این خدمت در سنین پایین، در سیستم جامع درمان به صورت هوشمند کنترل می‌گردد.

۷- جهت اعمال کنترلها و قوانین سیستمیک و جلوگیری از پرداخت خدمات تکراری، ناگزیر به ارائه کدهای ریز خدمت پیوند لثه که به تفکیک شماره دندان و ناحیه درمان می‌باشد ، گردیده‌ایم که به پیوست کدهای پیوند لثه جهت بهره ‌برداری و اطلاع رسانی به مراکز طرف قرارداد ارسال می‌گردد .
۸- پیوند لثه برای یک دندان بیمار دو بار در طول عمربه فاصله زمانی 5 سال در تعهد می‌باشد.
۹- زمان اجرای بخشنامه از 99/11/01 می‌باشد .

ملاحظات سیستمیک :

1- کلیه کدهای جدید در سامانه جامع درمان تعریف شده و قابل بازیابی است .

2- کلیه ضوابط ابلاغی در مورد کدهای جدید به صورت هوشمند و سیستمیک در سامانه جامع درمان اعمال گردیده است .

3- کدهای قدیمی (سابق) 32100 و32200 از تاریخ 99/11/01 غیرقابل استفاده می‌باشند و بایستی از کدهای جدید طبق ضوابط استفاده گردد .

– پیوست 1

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز تصویر برداری طرف قرارداد دارای خدمت (MRI و CT-Scan) استان تهران:

موضوع: برقراری ارتباط آنلاین (اینترنتی) :

در راستای اجرای طرح جامع نسخه الکترونیک، ضروری است ارتباط آنلاین مراکز طرف قرارداد ارائه دهنده خدمات MRI وCT -scan از طریق دسترسی به فرم ورود ریز اطلاعات نسخ آنلاین، جهت نسخه پیچی الکترونیکی و بارگذاری الکترونیکی ضمائم و مستندات نسخ مانند کلیشه و گزارش )ریپورت (خدمات انجام پذیرد.

در این خصوص موارد به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد :

1- تمامی مراکز پرتوپزشکی طرف قرارداد ارائه دهنده خدمتMRI و CT-scan ملزم به برقراری ارتباط اینترنتی و دریافتIP static و اتصال به سامانه اینترنتی ساخد حداکثرتا تاریخ 99/12/29 می باشند.

2- از تاریخ 1400/02/01پذیرش و رسیدگی به اسناد مراکز پرتوپزشکی طرف قرارداد ارائه دهنده خدمت MRI و CT-scan به روش آفلاین امکان پذیر نمی باشد و مراکز طرف قرارداد یاد شده خدمات و MRI و CT-scan را صرفاً ازطریق منوی ورود ریز اطلاعات نسخ آنلاین، پذیرش و ارائه خواهند نمود.

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز طرف قرارداد استان تهران:

موضوع: ثبت آنلاین ریز نسخ خدمات پایش توسط مراکز ارائه دهنده خدمات پایش سلامت :

با عنایت به برخی گزارشات واصله، مجددا یادآوری می گردد مراکز درمانی درخصوص پایش سلامت شاغلین نیروهای مسلح، می‌بایست دارای ارتباط برخط با سازمان بوده و بدون استفاده از دفترچه درمانی بیمه شدگان، اقدام به انجام خدمت مذکور نمایند.

بدیهی است در صورت وجود موارد مغایر در بررسی های میدانی یا اعلامی از سوی بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان، ضمن طرح موضوع در کمیته تخلفات اداره کل، این گونه مراکز، مشمول مقررات انضباطی سازمان خواهد شد.

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد استان تهران:

موضوع: آگاهسازی در خصوص تعرفه دندانپزشکی ابلاغی هیئت محترم وزیران :

ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی سال 1399 در تاریخ 99/10/25 به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده و ابلاغ گردیده است. در بند 2 تبصره 8 ابلاغیه مذکور قید گردیده است که بایستی دستورالعمل رسیدگی به اسناد تعرفه‌های دندانپزشکی توسط دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و با مشارکت اعضای شورای‌عالی بیمه سلامت کشور تدوین و ابلاغ گردد. بدیهی است نحوه خرید خدمت و رسیدگی به اسناد دندانپزشکی توسط سازمانهای بیمه‌‌گر در دستورالعمل رسیدگی به اسناد تعرفه‌های دندانپزشکی قید گردیده است.

با توجه به عدم ابلاغ دستورالعمل مذکور، ملاک عمل میزان تعهدات، تعرفه و نحوه همکاری مراکز طرف قرارداد با سازمان، تعرفه و دستورالعمل‌های ابلاغی توسط سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح می‌باشد.

بدیهی است هرگونه اضافه دریافتی از بیمه شدگان این سازمان، تخلف محسوب شده و طبق ضوابط سازمان مرکز متخلف مشمول برخورد انظباطی خواهد گردید.

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز بیمارستانی طرف قرارداد استان تهران:

موضوع: تعرفه لوازم پزشکی در دی ماه سال 99 و اهم ضوابط مربوطه :

در راستای اطلاع رسانی ماهیانه تعرفه لوازم پزشکی از سوی این اداره کل به تمامی مراکز بیمارستانی طرف قرارداد، بدینوسیله فهرست تعرفه به روز شده (در تاریخ 99/10/24) لوازم پزشکی مورد تعهد سازمان، جهت بهره برداری اعلام می گردد ( فایل پیوست شماره 1).

ضمنا یادآوری می گردد:

1- هزینه لوازمی که جزو فهرست خدمات پرستاری و یا استهلاک اتاق عمل هستند، بصورت جداگانه قابل محاسبه و پرداخت نمی باشند.

2-هزینه لوازم مصرفی عمومی در هنگام بستری (فهرست پیوست شماره 2)، چنانچه تعرفه خرید مرکز درمانی بالاتر از تعرفه های فوق باشد، در صورت داشتن فاکتور معتبر و رسمی، معادل تعرفه فاکتور خرید مرکز در تعهد سازمان می باشند.

3- در خصوص سایر لوازم پزشکی، چنانچه تعرفه خرید مرکز درمانی بالاتر از تعرفه های فوق باشد، لازم است قبل از استفاده از این لوازم، مستندات و فاکتورهای مربوطه برای بررسی و بازنگری احتمالی تعرفه، به این اداره کل (سرکار خانم خلج اسدی تلفن:66403550 داخلی240) ارسال شود و تا اعلام نتیجه نمی بایست توسط مرکز استفاده شود.

لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اجرای این تعرفه ها اقدام نموده و از دریافت هرگونه مابه التفاوت از بیمه شدگان سازمان جدا خودداری نمایند.

– پیوست 1

– پیوست 2

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد استان تهران:

موضوع: آگاهسازی در خصوص تعرفه دندانپزشکی ابلاغی هیئت محترم وزیران :

ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی سال 1399 در تاریخ 99/08/25 به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده و ابلاغ گردیده است. در بند 2 تبصره 8 ابلاغیه مذکور قید گردیده است که بایستی دستورالعمل رسیدگی به اسناد تعرفه‌های دندانپزشکی توسط دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و با مشارکت اعضای شورای‌عالی بیمه سلامت کشور تدوین و ابلاغ گردد. بدیهی است نحوه خرید خدمت و رسیدگی به اسناد دندانپزشکی توسط سازمانهای بیمه‌‌گر در دستورالعمل رسیدگی به اسناد تعرفه‌های دندانپزشکی قید گردیده است.

با توجه به عدم ابلاغ دستورالعمل مذکور، ملاک عمل میزان تعهدات، تعرفه و نحوه همکاری مراکز طرف قرارداد با سازمان، تعرفه و دستورالعمل‌های ابلاغی توسط سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح می‌باشد.

بدیهی است هرگونه اضافه دریافتی از بیمه شدگان این سازمان، تخلف محسوب شده و طبق ضوابط سازمان مرکز متخلف مشمول برخورد انظباطی خواهد گردید

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز بیمارستانی طرف قرارداد استان تهران:

موضوع: تعرفه لوازم پزشکی دردی ماه سال 99 و اهم ضوابط مربوطه :

در راستای اطلاع رسانی ماهیانه تعرفه لوازم پزشکی از سوی این اداره کل به تمامی مراکز بیمارستانی طرف قرارداد، بدینوسیله فهرست تعرفه به روز شده (در تاریخ 99/10/24) لوازم پزشکی مورد تعهد سازمان، جهت بهره برداری اعلام می گردد (فایل پیوست شماره 1).

ضمنا یادآوری می گردد:

1- هزینه لوازمی که جزو فهرست خدمات پرستاری و یا استهلاک اتاق عمل هستند، بصورت جداگانه قابل محاسبه و پرداخت نمی باشند.

2-هزینه لوازم مصرفی عمومی در هنگام بستری (فهرست پیوست شماره 2)، چنانچه تعرفه خرید مرکز درمانی بالاتر از تعرفه های فوق باشد، در صورت داشتن فاکتور معتبر و رسمی، معادل تعرفه فاکتور خرید مرکز در تعهد سازمان می باشند.

3- در خصوص سایر لوازم پزشکی، چنانچه تعرفه خرید مرکز درمانی بالاتر از تعرفه های فوق باشد، لازم است قبل از استفاده از این لوازم، مستندات و فاکتورهای مربوطه برای بررسی و بازنگری احتمالی تعرفه، به این اداره کل (سرکار خانم خلج اسدی تلفن:66403550داخلی240) ارسال شود و تا اعلام نتیجه نمی بایست توسط مرکز استفاده شود.

لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اجرای این تعرفه ها اقدام نموده و از دریافت هرگونه مابه التفاوت از بیمه شدگان سازمان جدا خودداری نمایند.

– پیوست 1

– پیوست 2

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز بیمارستانی طرف قرارداد استان تهران:

موضوع: پایش سلامت :

ضمن تشکر و قدردانی از آن مرکز بابت ارائه خدمات پزشکی به بیمه شدگان نیروهای مسلح و با عنایت به برخی گزارشات واصله، مجددا یادآوری می گردد مراکز درمانی درخصوص پایش سلامت شاغلین نیروهای مسلح، می بایست دارای ارتباط برخط با سازمان بوده و بدون استفاده از دفترچه درمانی بیمه شدگان، اقدام به انجام خدمت مذکور نمایند.

بدیهی است در صورت وجود موارد مغایر در بررسی های میدانی یا اعلامی از سوی بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان، ضمن طرح موضوع در کمیته تخلفات اداره کل، این گونه مراکز، مشمول مقررات انضباطی سازمان خواهد شد.

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز طرف قرارداد استان تهران:

موضوع: افزایش تعهدات خدمات تغذیه در بیماران بستری:

با توجه به اهمیت تغذیه در پیشگیری وکنترل بیماری های شایع و همچنین در راستای افزایش رضایتمندی بیمه شدگان محترم نیروهای مسلح، تعهدات سازمان در خصوص خدمات تغذیه (طبق کدهای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت) با رعایت سایر ضوابط مربوطه، از تاریخ 1399/11/01به شرح زیر می باشد:

الف-هزینه خدمات تغدیه با کدهای 901710 و 901735 و 901745، برای همه بیماران بستری و با تعرفه زیر در تعهد می باشند:

1- انجام خدمت توسط متخصص تغذیه: معادل 100 % ارزش نسبی کتاب

2- انجام خدمت توسط کارشناس ارشد تغذیه: معادل 85% ارزش نسبی کتاب

3- انجام خدمت توسط کارشناس تغذیه: معادل 70% ارزش نسبی کتاب

ب- سایر ضوابط:

1- هزینه خدمات فوق، در صورت انجام توسط متخصص و برای بیماری های زیر، از بیمه اولیه و در سایر موارد، از بیمه مکمل پرداخت می شود: “سرطان، دیابت، فشارخون بالا، بیماری کلیوی، بیماری گوارشی، بیماری قلبی”

2- کد های 901725و901730 برای همه بیماران بستری و صرفا درصورت انجام خدمت توسط متخصص تغذیه، درتعهد می باشد.

3- هزینه کد های فوق به همراه مشاوره و ویزیت(توسط همان پزشک) و یا به صورت هم زمان قابل محاسبه و پرداخت نمی باشند.

4- هزینه سایر کدهای مربوطه در کتاب(901715و901720و901740و901746و901757)، در بیماران بستری قابل محاسبه و پرداخت نمی باشند.

لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اجرای ضوابط فوق اقدامات مقتضی به عمل آورند .

 

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز طرف قرارداد استان تهران:

موضوع: پزشکان تمام وقت جغرافیایی :

ضمن تشکر و قدردانی از آن مرکز بابت ارائه خدمات پزشکی به بیمه شدگان نیروهای مسلح و با عنایت به برخی گزارشات واصله، مجددا یادآوری می گردد پزشکان تمام وقت جغرافیایی می‌بایست به صورت تمام وقت در دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته باشند و فاقد هرگونه فعالیت انتفاعی درمانی در قالب مطب یا مراکز در مانی (اعم از مؤسسات غیر دانشگاهی، خیریه، خصوصی، عمومی غیر دولتی، نظامی و …) در خارج از مراکز دانشگاهی باشند.

(بجز در موارد استثناء در خصوص خدمت به بیماران مشکوک یا قطعی مبتلا به کووید-19 و مشروط به تایید معاونت درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی یا معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی.)

بدیهی است در صورت وجود موارد مغایر در بررسی های میدانی یا اعلامی از سوی بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان، ضمن طرح موضوع در کمیته تخلفات اداره کل، این گونه مراکز، مشمول مقررات انضباطی سازمان خواهد شد.

– پیوست 1

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز طرف قرارداد استان تهران:

موضوع: آزمایش تعیین گروه خون جهت پرسنل وظیفه :

ضمن تشکر و قدردانی از آن مرکز بابت ارائه خدمات پزشکی به بیمه شدگان نیروهای مسلح و با عنایت به برخی گزارشات واصله، مجددا یادآوری می‌گردد آزمایش تعیین گروه خونی جهت پرسنل وظیفه در تعهد سازمان نمی‌باشد.

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم بیمارستان های طرف قرارداد استان تهران:

موضوع: خدمات پرستاری :

ضمن تشکر و قدردانی از آن مرکز بابت ارائه خدمات پزشکی به بیمه شدگان نیروهای مسلح و با عنایت به برخی گزارشات واصله، مجددا یادآوری می گردد طبق فصل پنجم دستورالعمل جامع رسیدگی به اسناد بستری (که بخشنامه آن به پیوست ضمیمه می‌باشد)، در خصوص عدم دریافت هزینه خدمات پرستاری از بیمه شدگان این سازمان رعایت موارد ذیل الزامی است :

تعریف خدمات پرستاری: به مجموع خدماتی که توسط کادر درمانیِ (بجزپزشکان) بخش های بیمارستان و لوازم مصرفی آن به بیماران بستری ارائه می گردد، خدمات پرستاری می گویند.

بابت هزینه خدمات پرستاری، معادل 6% مبلغ هتلینگ، قابل پرداخت می باشد.

فهرست خدمات پزشکی که جزو خدمات پرستاری بوده و هزینه آن ها بطور جداگانه به مرکز قابل پرداخت نبوده و نباید از بیمه شده نیز دریافت شود، شامل این موارد است:

« تزریقات وصل سرم پانسمان (به جز پانسمان های نوین)، انمای پرستاری»

فهرست لوازم پزشکی که جزو خدمات پرستاری بوده و هزینه آن ها بطور جداگانه به مرکز قابل پرداخت نبوده و نبایداز بیمه شده نیز دریافت شود، شامل این موارد است:

« انواع سرنگ (به جز سرنگ لاواژ وگاواژ) – گاز- باند ساده -پنبه- الکل- ساولن- آب اکسیژنه -بتادین- چسب – لباس بیمار- دستکش غیر استریل- دروشیت- کاور کفش- روتختی- ملحفه- رو بالشتی»

بدیهی است در صورت وجود موارد مغایر در بررسی های میدانی یا اعلامی از سوی بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان ضمن طرح موضوع در کمیته تخلفات اداره کل، این گونه مراکز مشمول مقررات انضباطی خواهد شد.

– پیوست 1

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز بیمارستانی طرف قرارداد استان تهران:

موضوع: استهلاک اتاق عمل (جزء فنی):

ضمن تشکر و قدردانی از آن مرکز بابت ارائه خدمات پزشکی به بیمه‌شدگان نیروهای مسلح و با عنایت به برخی گزارشات واصله مجددا یادآوری می گردد طبق فصل دهم دستورالعمل جامع رسیدگی به اسناد بستری (که بخشنامه آن به پیوست ضمیمه می‌باشد)، در خصوص عدم دریافت هزینه استهلاک اتاق عمل (تجهیزات ثابت و انواع محلول‌های شوینده و ضدعفونی کننده)، از بیمه شدگان این سازمان رعایت موارد ذیل الزامی است:

تعریف جزء فنی (Technical Component): جزء فنی شامل هزینه های تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی،فضای فیزیکی، تاسیسات، فراهم نمودن تسهیلات و شرایط لازم، نیروی انسانی پشتیبانی، هزینه استهلاک وسود سرمایه برای ارائه هر خدمت می باشد و سایر هزینه ها (دارو، لوازم مصرفی پزشکی و…) به صورت جداگانه، محاسبه می شود.

تجهیزات ثابت اتاق عمل:

الف-تجهیزات ثابت:

1-کلیه دستگاههای سرمایه‌ای اتاق عمل از قبیل : انواع تخت اتاق عمل، دستگاه ساکشن (مرکزی وپرتابل )، دستگاه الکتروکوتر و غیره ومتعلقات آن از قبیل (قلم کوتر، پلیت کوتر وغیره)، دستگاه مانیتور با متعلقات، دستگاه TUR (پروپ، لوپ TUR و غیره). دستگاه پالس اکسیمتری با متعلقات، انواع دستگاه‌های اسکوپی از قبیل دستگاه آرتروسکوپ، دستگاه لاپاروسکوپ، انواع دستگاه های بیهوشی از قبیل دستگاه ونتیلاتور و متعلقات آن از قبیل لوله های خرطومی، کانکتور و غیره، دستگاه اشعه (تلویزیون)، چراغ اشعه ماوراء بنفش، چراغ سیالتیک، دفیبریلاتورها، دستگاه های دیاترمی، اولتراسونیک، دستگاه های الکتروسرجری سیستم اره و دریل و سایر دستگاه‌های مشابه.

2- انواع ست های جراحی (ست ارتوپدی، ست جنرال، ست پرپ، ست لامینکتومی و …)

3- پگ های جراحی شامل گان جراحی، شان جراحی، کلاه، ماسک و…

4- البسه مورد استفاده در داخل اتاق عمل از قبیل : گان بیمار، کلاه بیمار، روکفشی و…

5- گازهای بیهوشی و اتاق عمل از قبیل گاز O2 ، گاز N2O و موارد دیگر

6- هزینه استریل ست ها و ابزار جراحی

ب- انواع محلولهای شوینده وضدعفونی کننده :

مانند: آب اکسیژنه، الکل، بتادین، ساولون و …

بدیهی است در صورت وجود موارد مغایر در بررسی های میدانی یا اعلامی از سوی بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان ضمن طرح موضوع در کمیته تخلفات اداره کل، این گونه مراکز مشمول مقررات انضباطی خواهد شد.

– پیوست

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد استان تهران:

موضوع: راه‌اندازی وب سرویس خدمات دندانپزشکی :

به آگاهی می رساند با توجه به این که بخش عمده ای از خدمات سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح به صورت برخط (آنلاین) انجام می شود و با توسعه نظام جامع نرم افزاری و راه اندازی وب سرویس خدمات دندانپزشکی این سازمان، این امکان در جهت اتصال و یکپارچه سازی برنامه نرم افزاری سامانه مراکز درمانی (CIS) و سامانه بر خط نسخ سازمان (جاوا) به وجود آمده است.

در این تکنولوژی، نرم افزار مرکز درمانی (CIS) در زمان های مورد نیاز مانند استعلام اعتبار بیمه شده و یا ثبت خدمات ارائه شده ، وب سرویس مربوطه از سامانه ساخد فراخوانی کرده و در پاسخ آن سرویس، نتایج را دریافت نموده و در نرم افزار خود ذخیره می نماید

از مزایا این وب سرویس می توان به صرفه جویی در زمان، جلوگیری از ثبت مجدد، رضایت مندی بالا و کاهش هزینه های مراکز درمانی اشاره نمود.

در حال حاضر مراکزی که از این سرویس استفاده نمی‌نمایند، مجبور به ثبت خدمات بیمه شدگان ساخد در دو نرم افزار جاوای ساخد و CIS مرکز می باشد.. لذا مراکز دندانپزشکی که تمایل دارند از وب سرویس خدمات دندانپزشکی استفاده نمایند با در دست داشتن مدارک ذیل به اداره کل اسناد پزشکی نیروهای مسلح استان تهران – مدیریت دندانپزشکی مراجعه نمایند:

1- ارائه درخواست کتبی مرکز جهت استفاده از وب سرویس خدمات دندانپزشکی

2- ارائه تاییدیه ارزیابی امنیتی نرم افزاری از یک مرکز افتا در مجموعه نیروهای مسلح (صا افتا، فاوای نیروها، دانشگاه مالک اشتر) و یا شرکت های دارای صلاحیت افتا اعلام شده از طرف سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات یا مراکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت بهداشت

بدیهی است مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد در صورت داشتن هرگونه سوال یا ابهام، می توانند با شماره تلفن 66403550 داخلی 220 جناب آقای مهندس جاویدی تماس حاصل نمایند

 

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز نگهداری طرف قرارداد استان تهران:

موضوع: نگهداری بیماران مزمن روانی :

ضمن تشکر و قدردانی از آن مرکز بابت ارائه خدمات پزشکی به بیمه شدگان نیروهای مسلح و با عنایت به برخی گزارشات واصله مجددا یادآوری می گردد پیرو بخشنامه شماره 1141-31-ب س-4055 مورخ 89/8/17 در خصوص نگهداری بیماران روانی مزمن تحت پوشش این سازمان رعایت موارد ذیل الزامی است :

1- بسته خدمات :

شرح خدماتی که بایستی جهت این بیماران در مراکز ارائه شود عبارتست از:

الف-هتلینگ : شامل تخت – غذا-لباس-خدمات پرستاری بصورت شبانه روزی.

ب – ویزیت : شامل ویزیت روانپزشک (4 ویزیت در ماه) و سایر پزشکان در صورت نیاز.

ج- داروها : شامل داروهای های معمول مورد نیاز بیمار روانی مزمن و سایر داروها در صورت نیاز.

د- تست ها: شامل تست‌های روانپزشکی معمول مورد نیاز بیمار روانی مزمن و تست های پاراکلینیک (آزمایش و ..) در صورت نیاز.

ه- سایر درمان‌ها : شامل ECT – کاردرمانی و سایر اقدامات درمانی و غیر دارویی مورد نیاز بیمار روانی مزمن.

2- فرانشیز :

فرانشیز خدمات صفر بوده و با توجه به عدم ضرورت سایر خدمات؛ نباید هیچگونه مبلغی از بیمه شده تحت هر عنوان دریافت شود. (در صورت اعلام کتبی بیمه شده مبنی بر پرداخت هرگونه وجه خارج از مفاد قرارداد بیمارستان موظف است نسبت به عودت مبلغ مذکور به بیمه شده اقدام نماید .)

3- مرخصی :

پرداخت هزینه حداکثر تا 2 روز در ماه مرخصی بیماران از مرکز توسط سازمان (طبق مفاد قرارداد) بلامانع بوده و بیش از آن بازای هر روز (اضافه تر از 2 روز) معادل یک سی‌ام کل مبلغ تعرفه گلوبال ماهیانه آن بیمار از مطالبات مرکز کسر میشود. (از بیمار نیز نباید مبلغی دریافت شود)

4- یارانه :

با توجه به تخصیص یارانه نقدی از سوی سازمان بهزیستی و سایر سازمانها به برخی از بیماران شدیداً معسر؛ لیست این بیمه شدگان بایستی از سوی مرکز طرف قرارداد ماهیانه به سازمان اعلام شود.

بدیهی است در صورت وجود موارد مغایر در بررسی های میدانی یا اعلامی از سوی بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان ، ضمن طرح موضوع در کمیته تخلفات اداره کل، این گونه مراکز مشمول مقررات انظباطی خواهد شد

– پیوست

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز بیمارستانی طرف قرارداد استان تهران:

موضوع: ضوابط نسخ دارویی اسناد بستری :

ضمن قدردانی از ارائه خدمات پزشکی به بیمه شدگان نیروهای مسلح، مجددا یادآوری می گردد طبق فصل هجدهم بند 1 سطر 4 دستورالعمل جامع رسیدگی به اسناد بستری (که بخشنامه آن به پیوست ضمیمه می باشد)،

تعرفه مدیریت خدمات دارویی مسئولان فنی مستقر در داخل بیمارستان برای نسخ بیماران بستری در تعهد این سازمان نمی باشد.

بدیهی است در صورت وجود موارد مغایر در بررسی های سازمانی، ضمن طرح موضوع در کمیته تخلفات اداره کل، با این گونه مراکزمشمول مقررات انضباطی خواهد شد.

– پیوست

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز آزمایشگاهی طرف قرارداد استان تهران:

موضوع: تعرفه جدید آزمایش PCR کووید 19 :

ضمن تشکر و قدردانی از آن مرکز بابت ارائه خدمات PCR کوید 19 به اطلاع میرساند تعرفه جدید این آزمایش از تاریخ 99/10/01 به شرح زیر قابل محاسبه و پرداخت میباشد.

تعرفه کد (805119) آزمایش شایع (تست گلوبال) تشخیص آزمایشگاهی کووید- 19 بر اساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی کشور به شرح زیر است :

اجزاء ارزش نسبی
جزء حرفه ای 4.15
جزء فنی 0.71
جمع 4.86

 

با عنایت به نامه معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجموعه ابزارهای (کیت) تولید داخل به عنوان بخشی از جزء فنی به مبلغ یک میلیون و هشتصدو سی هزار( 1،830،000) ریال تعیین می گردد که به استناد تصویب نامه هیات محترم وزیران، به صورت جداگانه به تعرفه مذکور اضافه می گرددکه در تعرفه گلوبال محاسبه شده است.

بنابراین تعرفه نهایی آزمایش گلوبال تشخیصی کووید- 19 شامل پذیرش، نمونه گیری در محل آزمایشگاه، انجام آزمایش استخراج و RT PCR ، گزارش و ثبت در سامانه به اضافه هزینه کیت در ماهیتهای مختلف به شرح زیر می باشد :

در بخش دولتی مبلغ 2،384،255 ریال

در بخش خیریه و موقوفه مبلغ 2،941،620 ریال

در بخش عمومی غیر دولتی و مراکز وابسته به نیروهای مسلح مبلغ 2،710،810 ریال

دربخش خصوصی مبلغ 3،017،093 ریال

لازم به توضیح است فرانشیز بیمار بر اساس دستورالعمل تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی ابلاغی در سال 1399 در بخش پاراکلینیک قابل محاسبه وپرداخت می باشد.

ابلاغیه مذکور از تاریخ 99/10/01 در تمامی مراکز لازم الاجرا می باشد.

 

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز بیمارستانی طرف قرارداد استان تهران:

موضوع: بسته خدمات بیماران خاص، صعب العلاج و سرطانی :

الف دستورالعمل بازنگری شده ” بسته خدمات بیماران خاص، صعب العلاج و سرطانی” جهت اجرا از تاریخ 99/01/01 ارسال می گردد (پیوست های شماره 1 و2)

بشناسائی بیماران مشمول دستورالعمل فوق توسط مراکز درمانی، به این روش می باشد:
1- درموارد استفاده مرکز از سامانه های برخط سازمان:

سامانه های سازمان به صورت خودکار، این بیماران را شناسایی واعلام می نمایند و بدیهی است در این موارد، درج یا عدم درج کد بیماری خاص در دفترچه درمانی بیماران، ملاک شناسایی ایشان نمی باشد.

2- درموارد عدم استفاده مرکز از سامانه های برخط سازمان:

در صفحه مشخصات دفترچه درمانی این بیماران، کد بیماری خاص درج شده و قابل شناسایی می باشند و بدیهی است تا زمان پایان اعتبار دفترچه درمانی (درج شده در صفحه مشخصات)، بیماری ایشان اعتبار دارد.

تبصره ها:

 1. تاریخ اجرای فرانشیز رایگان آزمایشات بیماران هموفیلی و تالاسمی در بخش های” عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی” از تاریخ 99/10/01 است.
 2. مدت اعتبار بیماری بیمه شدگان سازمان در سامانه محدود بوده و درصورت اتمام آن (با اعلام سامانه)، بیمار بایستی برای تمدید اعتبار به یکی از شعب سازمان مراجعه نماید (با ارائه مدارک پزشکی مربوطه).
 3. چنانچه قبل از ارائه خدمت توسط مرکز، تاییدیه خدمت توسط یکی از شعب سازمان انجام شده باشد(مانند تایید دارو)،در این موارد شناسایی این بیماران توسط سامانه بصورت خودکار انجام شده و برای مرکز (بیمارستان ) قابل قبول خواهد بود و نیازی به کنترل درج کد بیماری خاص در دفترچه درمانی توسط مرکز درمانی نیست.

لذا ضمن تشکر از همکاری آن مرکز، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اجرای مفاد دقیق این دستورالعمل، اقدام لازم به عمل آورند.

– پیوست 1

– پیوست 2

 

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد استان تهران:

موضوع: بیمه الکترونیک دندانپزشکی :

همان طور که در اطلاع رسانی های قبلی از سوی این اداره کل بیان گردید در راستای تحقق سیاست های حوزه بهداشت و درمان نیروهای مسلح و بنا بر تصمیمات سازمان مبنی بر تکمیل بیمه الکترونیک دندانپزشکی در مراکز طرف قرارداد، به آگاهی می رساند از تاریخ 99/10/01 اسناد دندانپزشکی مراکز طرف قرارداد از سوی این اداره کل صرفا به صورت برخط (آنلاین) پذیرش می‌گردد.

لذا کلیه مراکزی که تاکنون اقدامی جهت ارتباط برخط (آنلاین) صورت نداده اند موظفند، تا مهلت تعیین شده اقدامات و هماهنگی های لازم در جهت برقراری ارتباط برخط(آنلاین) را با این سازمان انجام دهند.

بدیهی است با توجه به اطلاع رسانی های قبلی در خصوص برخط (آنلاین) شدن مراکز، مجددا تاکید می گردد به هیچ عنوان اسناد دندانپزشکی مراکز طرف قرارداد از تاریخ 99/10/01 به صورت غیر برخط (آفلاین) پذیرش نخواهد شد.

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم بیمارستان های طرف قرارداد استان تهران:

ضمن تشکر و قدردانی از آن مرکز بابت ارائه خدمات پزشکی به بیمه شدگان نیروهای مسلح یادآوری می گردد در خصوص آزمایشاتی که به صورت کیفی وکمی قابل انجام می‌باشد صرفا بر اساس نوع درخواست پزشک، قابل محاسبه و پرداخت می باشد. لذا چنانچه پزشک معالج، نوع آزمایش درخواستی را مشخص نکرده و یا نسخه فوق الذکر مخدوش باشد، تعرفه کیفی تست قابل پرداخت خواهد بود.

بدیهی است در صورت وجود موارد مغایر در بررسی های میدانی یا اعلامی از سوی بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان، ضمن طرح موضوع در کمیته تخلفات اداره کل، این‌گونه مراکز، مشمول مقررات انضباطی سازمان خواهند شد.

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم بیمارستان های طرف قرارداد استان تهران:

موضوع: تعرفه لوازم پزشکی درآذرماه سال 99 و اهم ضوابط مربوطه :

در راستای اطلاع رسانی ماهیانه تعرفه لوازم پزشکی از سوی این اداره کل به تمامی مراکز بیمارستانی طرف قرارداد، بدینوسیله فهرست تعرفه به روز شده (در تاریخ 99/09/17) لوازم پزشکی مورد تعهد سازمان، جهت بهره برداری اعلام می گردد ( فایل پیوست شماره 1).

ضمنا یادآوری می گردد:

1- هزینه لوازمی که جزو فهرست خدمات پرستاری و یا استهلاک اتاق عمل هستند، بصورت جداگانه قابل محاسبه و پرداخت نمی باشند.

2-درخصوص لوازم مصرفی عمومی در هنگام بستری ( فهرست پیوست شماره 2)، چنانچه تعرفه خرید مرکز درمانی بالاتر از تعرفه های فوق باشد، در صورت داشتن فاکتور معتبر و رسمی، معادل تعرفه فاکتور خرید مرکز در تعهد سازمان می باشند.

3- در خصوص سایر لوازم پزشکی، چنانچه تعرفه خرید مرکز درمانی بالاتر از تعرفه های فوق باشد، لازم است قبل از استفاده از این لوازم، مستندات و فاکتورهای مربوطه برای بررسی و بازنگری احتمالی تعرفه، به این اداره کل (سرکار خانم خلج اسدی شماره تماس:66403550 داخلی 240) ارسال شود و تا اعلام نتیجه نمی بایست توسط مرکز استفاده شود.

لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اجرای این تعرفه ها اقدام نموده و از دریافت هرگونه مابه التفاوت از بیمه شدگان سازمان جدا خودداری نمایند.

– پیوست 1

– پیوست 2

 

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم بیمارستان‌های طرف قرارداد استان تهران:

موضوع: خدمات مورد قبول برای کمسیونهای پزشکی :

پیرو ارائه ” دستورالعمل انجام خدمات کمیسیونهای پزشکی، از کار افتادگی و…” که تاریخ اجرای این دستورالعمل از 01/04/ 1398 بوده است، و با توجه به افزایش و تنوع خدمات کمیسیونهای پزشکی، غربالگری و معاینات دوره ای، پایش سلامت گروههای مختلف، معاینات گروهی کارکنان، معاینات بدو استخدام و… ، مجددا” تاکید می گردد که رعایت کلیه مفاد دستورالعمل مورد نظر الزامی می باشد.

ضوابط:
1- هزینه معاینات پزشکی دوره ای سلامت کارکنان (پایش سلامت) مشاغل عمومی و تخصصی براساس ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

2- هزینه خدمات گروهی معاینات ادواری و غربالگری دوره ای بیمه شدگان (به جز خدمات پایش سلامت عمومی وتخصصی کارکنان) یا صدور کارت های سلامت در گروههای مختلف با یکی از شرایط زیر قابل محاسبه و پرداخت میباشد.

2–1- ارائه مجوزهای قانونی از ستادکل نیروهای مسلح با هماهنگی ساخد و مشخص نمودن گروههای هدف مورد نظر و خدمات مورد نیاز.

2–2- ارائه مجوزهای قانونی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صورت مکلف بودن سازمان‌های بیمه‌گر با تایید شورای عالی بیمه و مشخص نمودن گروه های هدف مورد نظر و خدمات مورد نیاز.

3- معاینات و خدمات تشخیصی برخی بیماری های بدو خدمت برای نیروهای وظیفه و یا معاینات معافیتهای پزشکی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در شمول تعهدات بیمه ای سازمان قرار ندارد.

نکته: معاینات و خدمات پیش از اعزام دوره خدمت سربازی نیروهای وظیفه توسط ناجا انجام می گردد، لذا هر یگان در صورت نیاز به اطلاعات پزشکی افراد، ضمن تعامل با ناجا امکان دسترسی به اطلاعات مذکور را خواهد داشت.

4 – هزینه خدمات تشخیصی بیمه شدگان به منظور ارائه به کمیسیونها و شوراهای پزشکی جهت تایید بیماری صعب العلاج (بابت دریافت حق نگهداری یا کمک هزینه درمان و یا دریافت هر نوع امتیاز دیگر) ، تعیین درصد ازکارافتادگی و… با شرایط زیر قابل محاسبه و پرداخت می باشد :

1-4- انجام خدمات در مراکز درمانی دولتی اعم از دانشگاهی و غیر دانشگاهی.

2-4- انجام خدمات در مراکز درمانی وابسته به نیروهای مسلح.

4-3- رعایت کلیه ضوابط و مقررات ابلاغی سازمان در مراکز مورد نظر اعم از تعرفه، تعهدات و ضوابط فنی.

5- حق الزحمه اعضای کمیسیونهای پزشکی در شمول تعهدات بیمه ای سازمان قرار ندارد.

نکته : پرداخت حق الزحمه پزشکان و کارکنان شاغل در شوراها بر عهده معاونت بهداشت، امداد و درمان سازمانها /نیروها می باشد.

6- هزینه خدمات تشخیصی به منظور شناسایی بیماری در بدو استخدام افراد در ادارات و مراکز مختلف اعم از تاکسیرانی و … قابل محاسبه و پرداخت نمی باشد.

7- هزینه خدمات تشخیصی به منظور انجام سفرهای خارج از کشور اعم از سیاحتی و زیارتی 0قبل از مسافرت در شمول تعهدات بیمه ای سازمان قرار ندارد.

8- هزینه کلیه اقدامات تشخیصی به منظور غربالگری در گروه های مختلف اعم از تعیین وضعیت سلامت ورزشی دانش آموزان در مدارس، تعیین وضعیت سلامت افراد بر اساس مواجهه شغلی مانند رانندگان و… در تعهد سازمان نمی باشد.

9- آزمایشات ازدواج زوجین:

هزینه آزمایشات روتین ازدواج براساس فرم ارجاعی دفاتر ازدواج در شمول تعهدات بیمه ای سازمان قرار ندارد.

10- هزینه آزمایش گروه خونی در صورتی که جنبه تشخیصی درمانی داشته باشد(به جز پرسنل وظیفه) همانند سایر آزمایشات، قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

تبصره: در مواردی که آزمایش گروه خونی صرفا جهت ثبت اطلاعات در پرونده یا کارت افراد از جمله گواهینامه رانندگی و … باشد در شمول تعهدات بیمه ای سازمان قرار ندارد.

11- هزینه تستهای غربالگری روتین در دوران بارداری که توسط گروههای تخصصی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص گردیده مانند کوادر مارکر یا تریپل مارکر و… در شمول تعهدات بیمه ای سازمان قرار دارد.

12- هزینه انجام تستهای ژنتیک با رعایت کلیه ضوابط و مقررات ابلاغی سازمان قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

13- کلیه هزینه های تشخیصی مربوط به تعیین درصد غرامت بیمه عمر وحوادث در شمول تعهدات سازمان نمی باشد.

تبصره: هزینه های درمانی ناشی از حوادث با رعایت ضوابط و مقررات سازمان قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

14- خدمات غربالگری سلامت محور که در مراکز جامع سلامت به طور رایگان به جمعیت تحت پوشش ارائه میگردد (نظیر کنترل فشار خون، کنترل چربی و قند خون و…) در شمول تعهدات بیمه ای سازمان نمی باشد.

 

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم بیمارستان ها و داروخانه های طرف قرارداد استان تهران:

موضوع: تعهد چهار قلم داروی جدید برای مبتلایان به کووید 19 :

پیرو بخشنامه شماره: 1276-94-99-4855 تاریخ 99/07/20 (تعهد داروی رمدیسیویر برای بیماران بستری) با توجه به تاییدیه مراجع ذیصلاح مبنی بر اثربخشی تعدادی از داروهای جدید برای درمان مبتلایان به کووید 19 و در راستای ارتقای رضایت‌مندی بیمه‌شدگان محترم، داروهای زیر با رعایت شرایط ذکر شده در جدول پیوستی، از تاریخ 99/08/25 در تعهد سازمان قرار گرفتنه اند:

“قرص فاویپیراویر – قرص سوفوسبوویر -قرص سوفوسبوویر/ داکلاتاسویر – ویال توسیلیزوماب”

لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به رعایت ضوابط این دستورالعمل اقدامات مقتضی به عمل آورند.

– جدول پیوست

 

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم بیمارستان های طرف قرارداد استان تهران:

موضوع: اصلاح ضوابط تعهد خدمات بستری دارای شرایط اختصاصی :

پیرو بخشنامه شماره 1475-94-994855-تاریخ 99/08/07 با عنایت به افزایش شدید شیوع ابتلا به ویروس کووید 19 و به منظور تسهیل در امور مراکز بیمارستانی و کاهش تردد بیمه شدگان محترم سازمان، بدین وسیله ضوابط تعهد خدمات بستری دارای شرایط اختصاصی، مورد بازنگری اساسی قرار گرفته و از این پس تا پایان پاندمی کرونا، در این خصوص ضروری است مطابق ضوابط پیوستی این ابلاغیه اقدام شود.

لذا ضمن تشکر از همکاری آن مرکز با این اداره کل، خواهشمند است از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل دستور فرمائید از ارجاع غیرضروری بیمه شدگان به سازمان یا ناظرین بیمارستانی خودداری نمایند.

 

– ضوابط و دستورالعمل

– پیوست 1

– پیوست 2

– پیوست 3

– پیوست 4

– پیوست 5

– پیوست 6

 

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم بیمارستان های طرف قرارداد استان تهران:

موضوع: کد تشخیص بیماران مبتلا به کرونا :

با توجه به نیاز وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر به اطلاعات دقیق بیماران مبتلا به کرونا (مشکوک یا قطعی)، از تاریخ 99/09/01 به بعد تمامی بیمارستان‌های طرف قرارداد موظف هستند تا کد تشخیص بیماری COVID-19 را در فایل های اسناد بستری بالای شش ساعت (در تگ CB فایل XML) ، به شرح زیر و به دقت درج نمایند:

1- در موارد تایید تشخیص با آزمایش‌ آزمایشگاهی: کد سازمانی34364 یا کد U07.1 در کتاب ICD10

2- در سایر موارد تشخیصی یا احتمالی: کد سازمانی 34365 یا کد U07.2 در کتاب ICD10

 

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم بیمارستان های طرف قرارداد استان تهران:

موضوع: تعهد هزینه خدمات تست خواب :

در راستای افزایش رضایت‌مندی مراکز درمانی و بیمه شدگان محترم سازمان، از تاریخ 99/09/01 خدمات تست خواب، با شرایط زیر در تعهد سازمان قرار گرفته است:

الف- نحوه تنظیم اسناد:

تنظیم و ارسال اسناد می بایست در قالب اسناد بستری (بالای 6 ساعت) و همراه با صدور معرفی نامه بستری باشد.

تبصره- با توجه به این که خدمات تست خواب فقط یک بار در سال برای هر بیمه شده در تعهد سازمان می باشند، لذا اخذ تاییدیه سیستمیک توسط کمیسیون فنی یا ناظرین بیمارستانی سازمان، و درج کد پیگیری و مهر سازمانی بر روی دستور بستری پزشک معالج، قبل از صدور معرفی نامه بستری (و الصاق آن به معرفی نامه)، الزامی است.

ب تعرفه خدمات:

تعرفه خدمات (کدهای 901210-901215-901216-901218 موجود در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت ایران) طبق تعرفه های گلوبال (پیوست) می باشد.

لازم به ذکر است:

 1. خدمات فوق صرفا یک بار در سال برای هر بیمه شده قابل محاسبه و پرداخت می باشند.
 2. هزینه خدمت کد 901217 قابل محاسبه و پرداخت نمی باشد.
 3. فرانشیز خدمات مطابق فرانشیز سایر خدمات بستری بیمه شده مربوطه در آن مرکز می‌باشد.
 4. هزینه خدمات فوق از صندوق بیمه مکمل و جانبازان پرداخت می شود.

ج شناسنامه و استاندارد خدمات:

چهار عدد شناسنامه و استاندارد خدمات فوق جهت آگاهی و بهره برداری به پیوست می‌باشند.

– پیوست 1

– پیوست 2

– پیوست 3

– پیوست 4

– پیوست 5

 

—————————————————————————————————–

قابل توجه روسای محترم بیمارستان های طرف قرارداد استان تهران:

موضوع: پرداخت هزینه داروهای بیمه ای و غیربیمه ای در اسناد بستری :

همان طوری که در ابلاغیات قبلی سازمان بیان گردید، مجددا یادآوری می گردد تمامی داروهای بیمه ای و غیربیمه ای که جزو فهرست داروهای فارماکوپه کشور بوده و در زمان بستری (بالای6 ساعت) استفاده می شوند، برای تمامی بیمه شدگان سازمان، طبق تعرفه فاکتور خرید بیمارستان در تعهد سازمان می باشند (با رعایت ضوابط مربوطه).

ضمنا فهرست فوق در سایت سازمان (به نشانی www.esata.ir ) در دو گروه خدمات ” بیمه ای” و” غیربیمه ای ” قابل دسترسی می باشد ( داروهای گروه غیربیمه ای در موارد بستری درتعهد هستند).

لذا خواهشمند است بیمارستان های طرف قرارداد از دریافت هرگونه مابه التفاوت در این موارد از بیمه شدگان تحت پوشش سازمان اکیدا خودداری نمایند.

 

—————————————————————————————————–

قابل توجه تمامی مراکز درمانگاهی و بیمارستانی طرف قرارداد :

موضوع : ارسال لیست پزشکان و دندانپزشکان شاغل مرکز درمانی :

با عنایت به اجرای طرح سامان دهی اطلاعات مراکز طرف قرارداد و با هدف هوشمند سازی اطلاعات مذکور در سامانه سازمان، به استحضار می رساند هم اکنون بخش زیادی از اطلاعات پزشکان و دندانپزشکان شاغل در مراکز درمانی به روز رسانی نشده است.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید لیست پزشکان و دندانپزشکان شاغل در آن مرکز درمانی طرف قرارداد در اسرع وقت و حداکثر تا تاریخ 99/8/25 به یکی از روش های ذیل به این اداره کل ارسال گردد .

 1. از طریق فاکس به شماره 02166407381
 2. از طریق مراجعه حضوری
 3. قابل توجه روسای محترم بیمارستان های طرف قرارداد استان تهران:

  موضوع: تعرفه لوازم پزشکی درآبان ماه سال 99 و ضوابط مربوطه :

  در راستای اطلاع رسانی ماهیانه تعرفه لوازم پزشکی از سوی این اداره کل به تمامی مراکز بیمارستانی طرف قرارداد، بدینوسیله فهرست تعرفه به روز شده (در تاریخ 99/8/17) لوازم پزشکی مورد تعهد سازمان، جهت بهره برداری اعلام می گردد (فایل پیوست شماره 1).

  ضمنا یادآوری می گردد:

  1- هزینه لوازمی که در ستون ویژگی آن ها عبارتخارج تعهد در بستری درج شده، در مراکز بیمارستانی در تعهد سازمان نمی باشند.

  2-هزینه لوازمی که جزو فهرست خدمات پرستاری و یا استهلاک اتاق عمل هستند، بصورت جداگانه قابل محاسبه و پرداخت نمی باشند.

  3-درخصوص لوازم مصرفی عمومی در هنگام بستری (فهرست پیوست شماره 2)، چنانچه تعرفه خرید مرکز درمانی بالاتر از تعرفه های فوق باشد، درصورت داشتن فاکتور معتبر و رسمی، معادل تعرفه فاکتور خرید مرکز در تعهد سازمان می باشند.

  4-درخصوص سایر لوازم پزشکی، چنانچه تعرفه خرید مرکز درمانی بالاتر از تعرفه های فوق باشد، لازم است قبل از استفاده از این لوازم، مستندات و فاکتورهای مربوطه برای بررسی و بازنگری احتمالی تعرفه، به این اداره کل (سرکار خانم خلج اسدی) ارسال شود و تا اعلام نتیجه نمی بایست توسط مرکز استفاده شود.

  لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اجرای این تعرفه ها اقدام نموده و از دریافت هرگونه مابه التفاوت از بیمه شدگان سازمان جدا خودداری نمایند.

  – پیوست شماره 1

  – پیوست شماره 2

  —————————————————————————————————–

  موضوع: اصلاح نحوه تعهد جراحی های نیازمند تایید

  با عنایت به افزایش شدید شیوع ابتلا به ویروس کووید 19 و به منظور تسهیل امور مراکز بیمارستانی و کاهش تردد بیمه شدگان محترم سازمان، نحوه تعهد جراحی هایی که تا به حال برای تعهد نیازمند تایید کمیسیون فنی این سازمان بوده اند، مورد بازنگری قرار گرفته است و از این پس تا پایان پاندمی کرونا، در این خصوص ضروری است مطابق ضوابط پیوستی اقدام شود.

  لازم به ذکر است که:

  1- در مورد اعمال زیر نیازی به ارجاع بیمه شدگان سازمان برای تایید به سازمان و یا ناظرین بیمارستانی نبوده و ارسال رونوشت مستندات ذکر شده، در هنگام تنظیم اسناد مالی به سازمان، کافی است:

  بلفاروپلاستی- ترمیم بلفاروپتوز- ماموپلاستی- ترمیم ژنیکوماستی- جراحی توده های پوستی- اسکاروتومی

  2- صرفا درمورد عمل زیر کماکان ارجاع بیمه شدگان سازمان برای تایید به سازمان و یا ناظرین بیمارستانی ضروری است (درصورتی که BMI ایشان 40 و یا یالاتر باشد):

  محدودسازی حجم معده (بای پس- اسلیو- باندینگ) برای چاقی مفرط

  لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضوابط فوق به مورد اجرا گذاشته شده و از ارجاع بی‌مورد بیمه شدگان سازمان خودداری گردد.

  ضوابط پیوست

   

  —————————————————————————————————–

  قابل توجه روسای محترم مراکز طرف قرارداد استان تهران:

  پذیرش رایگان نسخ :

  ضمن تشکر و قدردانی از آن مرکز بابت ارائه خدمات پزشکی به بیمه شدگان نیروهای مسلح و با عنایت به برخی گزارشات واصله، مجددا یادآوری می گردد پذیرش رایگان نسخ بیمه شدگان جانباز، عائله جانباز و فرزند شهید تحت پوشش این سازمان الزامی است.

  لذا کلیه مراکز طرف قرار داد این اداره کل موظفند نسخ این گونه بیمه شدگان را برابر تعرفه های ابلاغی و موجود درسایت سازمان به نشانیhttp://esata.ir/web/sakhad/tehran  به صورت رایگان پذیرش نمایند.

  بدیهی است در صورت وجود موارد مغایر در بررسی های میدانی یا اعلامی از سوی بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان، ضمن طرح موضوع در کمیته تخلفات اداره کل، این گونه مراکز، مشمول مقررات انضباطی سازمان خواهد شد.

   

  —————————————————————————————————–

  قابل توجه روسای محترم بیمارستان های طرف قرارداد استان تهران:

  فهرست تعرفه لوازم پزشکی مورد تعهد (به روز شده در تاریخ 99/07/19) :

  1- با توجه به تغییرات متناوب تعرفه لوازم پزشکی مورد تعهد این سازمان، نمایندگان مراکز بیمارستانی طرف قرارداد، حداقل ماهی یک بار به این اداره کل مراجعه و فایل به روز شده فهرست این تعرفه‌ها را دریافت می‌نمایند.

  2- به منظور تسهیل امور و عدم نیاز به مراجعه حضوری این نمایندگان محترم، مقرر شده است از این پس فایل فهرست به روز شده تعرفه لوازم پزشکی مورد تعهد سازمان، حداقل ماهی یک بار در سایت سازمان (به نشانیhttp://esata.ir/web/sakhad/tehran) بارگذاری شده و مراتب از طریق پیامک نیز به نمایندگان مراکز اطلاع‌رسانی می‌گردد.

  3- با توجه به مراتب فوق، فهرست تعرفه به روز شده (در تاریخ 99/7/19) لوازم پزشکی مورد تعهد سازمان، جهت بهره برداری، (به پیوست) اعلام می‌گردد.

  لذا خواهشمند است ضمن اجرای تعرفه های فوق، از دریافت هرگونه مابه التفاوت از بیمه شدگان سازمان خودداری گردد.

  فایل پیوست

   

  —————————————————————————————————–

  قابل توجه روسای محترم بیمارستان های طرف قرارداد استان تهران:

  هزینه از بین رفتن وسایل پزشکی :

  برابر ضوابط و مقررات سازمان، هزینه از بین رفتن وسایل پزشکی در مراکز درمانی به هر دلیلی، برعهده مرکز درمانی بوده و درخواست هزینه آن از سازمان و یا دریافت آن از بیمه شدگان سازمان، ممنوع می باشد .

  بدیهی است موارد مغایر با این ابلاغیه از سوی مراکز درمانی یادشده، مشمول مقررات انضباطی سازمان و اعمال کسورات خواهد شد.

  لذا مقتضی است اقدامات لازم در زمینه اجرای مفاد این دستورالعمل به عمل آمده و از دریافت جداگانه هزینه بابت از بین رفتن وسایل پزشکی از بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان خودداری شود.

   

  —————————————————————————————————–

  قابل توجه روسای محترم بیمارستان های طرف قرارداد استان تهران:

  دستورالعمل استاندارد و آیین نامه نظارتی بخش های ویژه سکته حاد مغزی (SCU) :

  به پیوست یک نسخه دستورالعمل استاندارد، آیین نامه نظارتی و شرایط پرداخت هزینه خدمات در بخش‌های ویژه سکته حاد مغزی (SCU) یا بخش های مراقبت بینابینی (Intermediate ICU)، ابلاغی از سوی دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور، جهت اجرا از تاریخ  1399/06/23 ارسال می گردد.

  لذا خواهشمند است رعایت مفاد این دستورالعمل در هنگام ارائه خدمات به بیمه شدگان این سازمان در آن مرکز درمانی و درخواست هزینه آن از سازمان، مدنظر قرار گیرد.

  فایل پیوست

  —————————————————————————————————–

  قابل توجه روسای محترم بیمارستان های طرف قرارداد استان تهران:

  تعهد هزینه داروی رمدسیویر در بیماران بستری مبتلا به کووید 19 :

  از تاریخ این ابلاغیه، هزینه داروی رمدسیویر (REMDESIVIR INJ)، صرفا در بیماران دارای همه شرایط زیر در تعهد سازمان می باشد:

  1- ابتلا بیمار به ویروس کووید19

  2-بستری بیمار (به مدت شش ساعت و بیشتر) و درخواست هزینه آن در قالب پرونده بستری

  3-تطبیق نحوه مصرف داروی رمدسیویر با دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (دانلود دستوالعمل)

  بدیهی است فرانشیز مربوطه، مطابق فرانشیز پرونده بستری خواهد بود.

  لذا از دریافت جداگانه هزینه داروی فوق از بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان باید خودداری شود.

   

  —————————————————————————————————–

  قابل توجه روسای محترم بیمارستان های طرف قرارداد استان تهران:

  اصلاحیه بخشنامه خدمات روان درمانی در بستری :

  بخشنامه شماره 4855/99/94/1044 به تاریخ 99/6/11  بشرح زیر اصلاح می گردد:

  هزینه خدمات روان درمانی فردی و گروهی (کدهای 900050 تا 900096 کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت) در زمان بستری، در مراکز دولتی با تعرفه دولتی و در سایر مراکز تا سقف تعرفه غیردولتی، در تعهد این سازمان می باشد و فرانشیز آن طبق فرانشیز خدمات بستری است.

   

  —————————————————————————————————–

  قابل توجه روسای محترم بیمارستان های طرف قرارداد استان تهران:

  نحوه تعهد خدمات ستاره دار کتاب ارزش نسبی :

  همان‌گونه که استحضار دارید در حال حاضر خدمات ستاره دار مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت کشور (ویرایش سوم)، درتعهد بیمه های پایه نمی باشند ولی برخی از این خدمات با شرایط خاصی در تعهد این سازمان هستند و هزینه آن از محل بیمه مکمل، به مراکز درمانی پرداخت می شود

  لذا به منظور یادآوری، مجددا فهرست این خدمات و نحوه تعهد آن ها به شرح جدول پیوست ارسال می گردد.

  لازم به ذکر است درمواردی که در نحوه تعهد این خدمات کلمه کمیسیونی” درج شده است، تعهد آن ها مشروط به تایید توسط کمیسیونی فنی و یا ناظر بیمارستانی سازمان می باشد.

  لذا خواهشمند است به کارکنان محترم آن مرکز دستور فرمایید نسبت به رعایت مفاد این دستورالعمل، اقدام نموده و از دریافت هزینه از بیمه شدگان محترم این سازمان، در مورد خدمات درتعهد (مطابق جدول پیوست)، خودداری نموده و هزینه آنها را از سازمان درخواست نمایند.

  فایل پیوست

  —————————————————————————————————–

  قابل توجه روسای محترم بیمارستان های طرف قرارداد استان تهران:

  شرکت های تجهیزات پزشکی مجاز به فعالیت در مراکز بیمارستانی:

  1- برابر با آخرین آیین نامه اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، کلیه شرکت‌های تجهیزات پزشکی موظف به اخذ مجوز جهت تولید، واردات، توزیع تجهیزات پزشکی و درج نام شرکت در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی یادشده می‌باشند.

  2- با توجه به ثبت کلیه کالاهای دارای قیمت مصوب بر مبنای کد IRC و آخرین تعرفه مصوب اداره کل تجهیزات پزشکی در سامانه جامع اوراکل این سازمان، به منظور مقابله با قاچاق کالا و جلوگیری از استفاده اجناس بی کیفیت و فاقد مجوز برای بیمه شدگان محترم سازمان، از تاریخ 1399/07/01 به شرح زیر اقدام می گردد:

  الف – شرکت های تولید کننده و وارد کننده مجاز:

  صرفا شرکت هایی که فهرست محصولات آن‌ها در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت درج گردیده، مجاز به فعالیت در مراکز بیمارستانی طرف قرارداد این اداره کل بوده و پرداختی سازمان به این مراکز، بر مبنای کدهای IRC و تعرفه مصوب درج شده در سامانه اوراکل سازمان خواهد بود.

  ب – شرکت های توزیع کننده مجاز:

  در صورت عدم تمایل بعضی از شرکت‌های تولیدکننده یا وارد‌کننده جهت توزیع مستقیم کالا در مراکز درمانی و تمایل به پخش محصولات از طریق شرکت های توزیع‌کننده مجاز، صرفا شرکت هایی که نام آن ها در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت به عنوان توزیع کننده مجاز و زیر مجموعه شرکت تولید کننده و وارد کننده ثبت گردیده است، مجاز به فعالیت در مراکز بیمارستانی طرف قرارداد این اداره کل بوده و پرداختی سازمان به این مراکز، بر مبنای کدهای IRC و تعرفه مصوب درج شده در سامانه اوراکل سازمان برای شرکت وارد کننده خواهد بود.

  ج- شرکت های غیرمجاز:

  با عنایت به درج اطلاعات کامل کلیه شرکت های مجاز وارد کننده، تولید کننده و توزیع کننده در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ، هزینه اسناد بیمارستانی شرکت‌های تجهیزات پزشکی که در این سامانه نیستند، قابل پذیرش و پرداخت نبوده و خلاف ضوابط و مقررات سازمان محسوب می شود.

   

  —————————————————————————————————–

  قابل توجه روسای محترم بیمارستان های روانپزشکی طرف قرارداد:

  هزینه خدمات روان درمانی فردی و گروهی در زمان بستری (کدهای 900050 تا 900096 کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت)، تا زمان ابلاغ استاندارد خدمت توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، قابل محاسبه و پرداخت نمی باشد.

   

  —————————————————————————————————–

  قابل توجه روسای محترم مراکز بیمارستانی طرف قرارداد:

  همانگونه که استحضار دارید پرداخت هزینه آنژپوپلاستی اولیه عروق کرونر (PPCI) منوط به داشتن شرایط و اندیکاسیون های خاصی بوده که از سوی وزارت بهداشت قبلا ابلاغ شده است لذا به پیوست فرم مخصوص درج این اندیکاسیون ها ارسال می گردد و از این پس تکمیل و ارائه آن به همراه صورتحسابهای مربوطه، الزامی خواهد بود.

  فرم پیوست

  —————————————————————————————————–

  قابل توجه روسای محترم مراکز بیمارستانی و درمانگاهی طرف قرارداد:

  براساس پروتکل های ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع ذیربط، مقررات مربوط به نحوه استفاده و تعهد سه داروی مورد استفاده جهت درمان بیمه شدگان سازمان مبتلا به ویروس کووید19، به شرح زیر از تاریخ

  لازم الاجراست:99/5/6

  :IVIG الف- داروی

  تجویز و کاربرد داروی IVIG موجود در بازار رسمی دارویی کشور، در بیماری کووید 19 غیرمنطقی و فاقد پشتوانه علمی است و لذا از تعهد سازمان خارج می باشد (در بیماران سرپایی یا بستری) و قابل تایید نیست.

  بدیهی است این دارو برای موارد تحت پوشش قبلی (مانند: سندروم کاواساکی و…)، همچنان در تعهد می باشد.

  ب-1- داروی اینترفرون بتا1آ (44MCG/0.5ML) (نام تجاری:RECIGEN,….):

  شرایط تعهد این دارو در بیماری کووید 19 به شرط زیر می باشد (دربیماران سرپایی یا بستری) :

  1- مصرف بصورت یک روز در میان و حداکثر به میزان 7 (هفت) دوز (عدد/سرنگ)

  2- تجویز توسط پزشک متخصص یا فوق تخصص

  3- ممهور بودن نسخه تجویز دارو به مهر بیمارستان (درصورت ارجاع بیمار به خارج بیمارستان برای تهیه دارو)

  ب-2- داروی اینترفرون بتا1بی (250MCG/0.5ML) (نام تجاری: betaferon,ziferon,….):

  شرایط تعهد این دارو در بیماری کووید 19 به شرط زیر می باشد(دربیماران سرپایی یا بستری) :

  1- مصرف بصورت یک روز در میان و حداکثر به میزان 7 (هفت) دوز (عدد/سرنگ)

  2- تجویز توسط پزشک متخصص یا فوق تخصص

  3- ممهور بودن نسخه تجویز دارو به مهر بیمارستان (درصورت ارجاع بیمار به خارج بیمارستان برای تهیه دارو)

  تبصره: برای تایید این داروها در سیستم در داروخانه های خارج از بیمارستان، لازم است از کدهای زیر استفاده شود:

   –داروی ربیف( interferon Beta): کد 98198

  داروی رسیژن( interferon Beta): کد 98201

   –داروی زیفرون( Betaferon): کد 98200

  .

  —————————————————————————————————–

  قابل توجه روسای محترم مراکز بیمارستانی طرف قرارداد:

  همانگونه که قبلا نیز اعلام شده است مجددا یادآوری می گردد که به منظور پیشگیری از شیوع کرونا و تسهیل خدمات، جهت تایید بستری طولانی مدت (بالای 60روز) بیمه شدگان این سازمان، نیازی به ارجاع همراهان بیمار و پرونده به این اداره کل وجود نداشته و لازم است مستندات مربوطه از طریق فکس)بشماره: 66464492) ارسال گردد و تاییدیه مربوطه نیز به بیمارستان فکس خواهد شد.

  بدیهی است از این پس درصورت عدم رعایت این امر، تاییدیه این موارد صورت نخواهد گرفت

  —————————————————————————————————–

  قابل توجه روسای محترم مراکز بیمارستانی طرف قرارداد استان تهران:

  ضوابط سازمان در خصوص نحوه پرداخت هزینه کیف بهداشتی از ابتدای سال 99 :

  الف هزینه کیف بهداشتی:

  بیمارستان های طرف قرارداد می توانند درصورت درخواست بیمار جهت دریافت کیف بهداشتی (شامل: حوله،دمپایی، لیوان، شامپو و خمیر دندان یک نفره، مسواک و دماسنج)، به صورت سرجمع تا مبلغ شصت و دو هزارو پانصد (500/62) تومان از بیمار دریافت نمایند.

  تبصره :1 هزینه کیف بهداشتی طبق تعرفه فوق، صرفا جهت سرپرستان جانباز و عائله تحت تکفل ایشان وفرزندان شهدا، در تعهد سازمان بوده و نبایستی از بیمار دریافت شود.

  تبصره:2 هزینه های مواردی (یکبار مصرف یا غیرآن) از جمله: لباس بیمار، ملحفه، رو تختی، رو بالشتی، کاور تخت، دروشیت (زیرانداز)، کاورکفش و دستکش غیراستریل، جزو خدمات پرستاری (6% هتلینگ) بوده و به صورت جداگانه قابل دریافت نمی باشد.

  ب هزینه همراه بیمار:

  1. هزینه تخت همراه بیمار، درصورت داشتن دستور پزشک معالج و صرفا جهت بیمه شدگان زیر در تعهد سازمان بوده و نبایستی از بیمار دریافت شود:
  • سرپرستان جانباز و عائله تحت تکفل ایشان و فرزندان شهدا
  • کودکان تا سن 6 سالگی
  • بیماران دارای کد بیماری خاص سازمان، به شرط داشتن یکی از شرایط زیر:

  “سن زیر 12 سال یا بالای 65 سال- معلولیت ذهنی (ضریب هوشی زیر50)- اوتیسم-CP– اختلالات حرکتی”
  تبصره: اختلال حرکتی باید در اثر: مولتیپل اسکالروزیس، دیستروفی، فلج دائم دو اندام و بیشتر یا بیماری روماتیسمی شدید، باشد.

  لازم به یادآوری است که تعرفه تخت همراه بیمار براساس تعرفه های ابلاغی قبلی سازمان بوده و شامل خدمات و تسهیلات رفاهی مربوط به اقامت همراه بیمار (مانند: کاناپه تخت خواب شو، بالشت، پتو، روبالشتی، رو تختی و ملحفه) می باشد.

  1. هزینه غذای همراه بیمار، درصورت درخواست همراه، به صورت جداگانه و در سقف هزینه تمام شده هر پرس غذای بیمارستان قابل دریافت از بیمار می باشد.

  تبصره: هزینه غذای همراه، برای هیچ یک از بیمه شدگان، در تعهد سازمان نمی باشد.

  —————————————————————————————————–

  قابل توجه روسای محترم مراکز بیمارستانی طرف قرارداد:

  به آگاهی می رساند:

  از این پس شرایط و نحوه پرداخت هزینه ویزیت متخصصین بیهوشی( قبل از انجام اعمال جراحی جهت ارزیابی وآماده سازی بیمار)، در تمامی مراکز بیمارستانی طرف قرارداد به شرح زیر می باشد:
  الف- شرایط پرداخت هزینه:

  1. وجودکلینیک بیهوشی مستقل در بیمارستان وانجام ویزیت متخصصین بیهوشی درآن‌کلینیک
  2. انجام ویزیت متخصصین بیهوشی قبل از انجام اعمال جراحی جهت ارزیابی وآماده سازی بیمار برای عمل جراحی
  3. انجام عمل جراحی در همان بیمارستان
  4. تکمیل فرم پیوست (وضمیمه نمودن آن به سایر ضمائم اسناد بستری)
  5. الکتیو بودن (غیراورژانسی بودن) عمل جراحی
   تبصره1: کلیه بیمارانی‌که با دستور بستری پزشک معالج جهت اعمال جراحی الکتیو به بیمارستان مراجعه می نمایند، قبل از بستری می‌بایست به کلینیک بیهوشی هدایت شوند ومرکز صرفا با تایید تیم بیهوشی مستقردر آن کلینیک وارائه برگه ارزیابی ومشاوره پیش از بیهوشی بیماران، مجاز به بستری بیماران دارای عمل الکتیو می باشد.
   تبصره2: بستری بیماران جهت اقدامات قبل از عمل جراحی الکتیو، ممنوع می باشد.

  تبصره3: بیمارانی که بیهوشی دریافت نمی‌کنند ویا روش بیهوشی انتخابی درآنها، بی حسی یا بیهوشی موضعی است وبیماران اورژانسی، نیازی به ارزیابی پیش از عمل در درمانگاه ندارند.

  ب- نحوه پرداخت هزینه:

  درصورت احراز شرایط فوق، هزینه این خدمت معادل تعرفه یک ویزیت سرپایی پزشک متخصص/فوق تخصص/فلوشیپ (باتوجه به مدرک پزشک)، قابل محاسبه وپرداخت می باشد (با در خواست آن در صورتحساب بستری بیمار)

  فایل پیوست

  —————————————————————————————————–

  قابل توجه روسای محترم مراکز بیمارستانی طرف قرارداد:

  به آگاهی می رساند:

  عمل خروج دبل جی )کد 466111 ( معمولا خدمتی سرپایی) زیر 6 ساعت) بوده و هزینه هتلینگ به آن تعلق نمی گیرد ولی چنانچه در موارد خاصی نیاز به بستری بالای 6 ساعت، وجود داشته باشد )با ارائه توضیحات توسط پزشک معالج در گزارش شرح عمل(، هزینه هتلینگ آن در تعهد سازمان می باشد.

  —————————————————————————————————–

  قابل توجه روسای محترم مراکز بیمارستانی دولتی دانشگاهی و وابسته به نیروهای مسلح ) نظامی🙁

   

  در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و با عنایت به کاهش ساعات اداری کارکنان، مقرر گردید:

  از ارسال و پذیرش فیزیک پرونده های بستری ماه بهمن 1398 و به بعد) تا اطلاع ثانوی (مربوط به مراکز دولتی دانشگاهی و وابسته به نیروهای مسلح ) نظامی (جلوگیری شده و رسیدگی اسناد مذکور صرفا بر اساس فایل XML ارسالی از سوی این بیمارستان ها انجام می گردد.

  بدیهی است مستندات کاغذی این پرونده ها) فیزیک اسناد (می بایست در محل بیمارستان نگهداری شده و بعدا جهت رسیدگی به این اداره کل ارسال گردد..

  لازم به ذکر است در صورت رویت مغایرت و عدم تطابق اطلاعات ارسالی با فیزیک پرونده، موارد به صورت سند اصلاحی و در قالب تعدیلات (کسورات) اعمال می گردد.

  —————————————————————————————————–

  قابل توجه کلیه مراکز رادیولوژی دارای خدمات پانورکس (آنلاین یا آفلاین) طرف قرارداد :

  کلیه مراکز رادیولوژی (آنلاین یا آفلاین (طرف قرارداد سازمان که دارای دستگاه رادیولوژی پانورکس می باشند فایل رادیوگرافی OPG بیماران خود را از تاریخ 98/12/01 در سیستم درمان سازمان بارگزاری نموده و یا در قالب لوح فشرده به سازمان ارسال نمایند.

  کلیات ضوابط :

  1. در هر نسخه یک عدد رادیوگرافی پانورامیک در تعهد سازمان می باشد.
  2. فاصله زمانی این خدمت در هر مرکز طرف قرارداد سه ماه یکبار می باشد. عدم رعایت این ضابطه منجر به کسورات مرکز می گردد
  3. رادیوگرافی پانورامیک کودکان زیر 4 سال در تعهد سازمان نمی باشد .
  4. رادیوگرافی پانورامیک کودکان مبتلا به شکاف کام قبل از 5 سالگی در تعهد سازمان نمی باشد
  5. مراکز مکلفند فیلم یا کلیشه رادیوگرافی OPG را تحویل بیمار نمایند و از ارائه پرینتهای کاغذی به بیمار خودداری نمایند، بدیهی است عدم ارائه فیلم و یا دریافت هزینه فیلم علاوه بر تعرفه خدمت منجر به کسورات توسط سازمان می گردد.
  6. مراکز پرتونگاری جهت دریافت هزینه رادیوگرافی پانورامیک از سازمان، مکلف به تهیه و ارسال CD محتوی رادیوگرافی بیماران به همراه نسخ به سازمان می باشند
  7. تاکید می گردد فایل OPG ارسال شده بایستی شامل : نام و نام خانوادگی، سن، جنسیت و تاریخ انجام رادیوگرافی باشد.
  8. در راستای طرح حذف نسخ کاغذی و در صورت راه اندازی و ایجاد نسخه الکترونیک مراکز پرتونگاری، فایلهای رادیوگرافی پانورامیک بصورت مستقیم در سیستم درمان سازمان بارگزاری می گردد و دیگر نیازی به ارسال فایل عکسهای رادیوگرافی به سازمان نمی باشد.
  9. با توجه به تشکیل پرونده الکترونیک سلامت بیمه شدگان، مراکز پرتوپزشکی می بایست فایل با کیفیت به سازمان ارسال نموده و در هنگام ارائه خدمت دقت نمایند بیمار از دفترچه غیر استفاده ننمایند.

  ملاحظات سیستمیک :

  کلیه مراکز پرتو پزشکی طرف قرارداد که خدمت گرافی OPG را با کد ملی 700085 ارائه می نمایند باید فایل مربوط به هر بیمه شده را با فرمت استاندارد) jpg کد خدمت کد بیمه (با حجم بین 50 تا 300 kb در یک فولدر ذخیره نموده و در هنگام پذیرش صورتحساب به سازمان ارائه نمایند .

  مثال: 2548765246-700085.jpg

  نکات مهم :

  1. جهت پذیرش فایل، رعایت استاندارد (.jpgکد خدمت – کد بیمه (اجباری است.
  2. تاکید می گردد مراکز طرف قرارداد بایستی در ثبت کد بیمه جهت ارسال فایل کاملا دقت نمایند.) در صورت محرز شدن ارسال اشتباه گرافی بیمه شده, مرکز طرف قرارداد باید پاسخگو باشد (
  3. در ادامه پیاده سازی کنترل های هوشمند از تاریخ 99/01/01 کنترل وجود فایل به همراه خدمت گرافی پانورکس به صورت سیستمیک انجام گرفته و در صورت عدم پیوست فایل مربوطه، خدمت مذکور مشمول کسورات سیستمیک خواهد شد .

  —————————————————————————————————–

  قابل توجه کلیه آزمایشگاه های طرف قرارداد :

  تست حساسیت داروئی میکرو ارگانیسم ها به منظور انتخاب آنتی بیوتیک مناسب میبایست در مورد نحوه ی تاثیر دارو و طیف فعالیت ضد میکروبی آن اطلاعات دقیقی را به در خواست کننده تست آنتی بیوگرام ارائه نماید.

  بنابر این دستورالعمل گفته شده از تاریخ 1398/10/15 لازم الاجرا میباشد.

  * دستورالعمل دیسک گذاری آنتی بیوگرام سال 1398

  بررسی ها نشان می دهد مصرف برخی آنتی بیوتیک ها در مراکز درمانی، بی رویه و بدون توجه به راهنماهای بالینی انجام میشود در برنامه استورادشیپ آنتی بیوتیک های نیروهای مسلح ج. ا. ا، اولین نکته در تجویز آنتی بیوتیک ها، انتخاب براساس نتیجه تفسیر آنتی بیوگرام می‌باشد. دیسک گذاری صحیح آنتی بیوگرام کمک شایانی به انتخاب صحیح آنتی بیوتیک ها و منطقی نمودن مصرف آنها و درنهایت جلوگیری از برزو مقاومت به آنها می شود.

  الف (عنوان دقیق خدمت :

  دیسک گذاری آنتی بیوگرام

  ب (تعریف خدمت:

  به انتخاب چنددیسک آنتی بیوتیک به منظور شناسایی و تشخیص میزان حساسیت (sensitive) و یا مقاومت (Resistant) باکتری های جدا شده از نمونه های بالینی در محیط های کشت آزمایشگاهی اطلاق می گردد.

  خدمت مذکور زیر مجموعه ای از خدمات کشت نمونه های مختلف بالینی می باشد و تعرفه ی آن در خدمات مذکور لحاظ شده است وهزینه جداگانه ای برای انجام آنتی بیوگرام قابل محاسبه و پرداخت نمی باشد.

  ج) اهداف:

  1- تجویز آنتی بیوتیک انتخابی مناسب در درمان بیماری های عفونی

  2- جلوگیری از بروز مقاومت به آنتی بیوتیک ها

  3- کاهش مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها

  4- یکسان سازی روش دیسک گذاری آنتی بیوگرام

  د (ضرورت استاندارد:

  تصمیم گیری جهت انتخاب آنتی بیوتیک مناسب براساس نتیجه گزارش کاملی از دیسک گذاری و پاسخ میزان حساسیت ارگانیسم مورد نظر نسبت به آنتی بیوتیک های انتخاب شده بدست می آید. از این رو انتخاب حداقلی دیسک های معرفی شده جهت تعیین آنتی بیوگرام استاندارد، پیشنهاد می گردد.

  ه (اقدامات متخصص پاتولوژی یا علوم آزمایشگاهی:

  دیسک گذاری آنتی بیوتیکی مورد قبول سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح براساس سوش گزارش شده در جواب کشت به شرح ذیل اعلام می گردد.

  *دیسک های معرفی شده به شرح جدول زیر، حداقل تعداد دیسک هایی است که در آنتی بیوگرام انتخاب می شوند، لکن باتوجه به میزان و نحوه مقاومت آنتی بیوتیک در بیمارستانها، انتخاب دیسک های آنتی بیوگرام بیشتر به انتخاب آزمایشگاه بیمارستان خواهد بود

  سوش گزارش شده حداقل دیسک هایی که باید حتما در آنتی بیوگرام گزارش شوند

  گرم منفی

  Tazocin + Ciprofloxacin/ Levofloxacin + Cefepime + Meropenem/Imipenem + Colistin + Ampicillin/sulbactam + Ceftazidim

  گرم مثبت +g

  Cefazolin/ Oxacillin + Vancomycin + Clindamycin

  —————————————————————————————————–

  در راستای حمایت هرچه بیشتر از بیمه شدگان محترم سازمان، رفع مشکلات مربوط به عائله جانبازان معزز و فرزندان معظم شهداء و با رویکرد عدالت محوری، تمامی تعهدات سازمان با رعایت مراتب زیر و مستندات پیوست این ابلاغیه که تاکنون صرفا جهت سرپرست جانباز در تعهد بوده است از تاریخ 99/01/01 برای این عزیزان (عائله جانبازان و فرزندان شهدا) نیز با رعایت کلیه ضوابط و مقررات سازمان در تعهد بوده و قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

  الف- دارو

  داروهای مورد تعهد برای سرپرست جانباز، مطابق پیوست شماره 1 برای عائله جانبازان و فرزندان شهدا نیز در تعهد می باشد.

  ب- لوازم پزشکی

  1- تعداد 7 قلم از اقلام موجود در فهرست خدمات ویژه در حوزه لوازم پزشکی مطابق پیوست شماره 2 برای عائله جانبازان و فرزندان شهدا نیز در تعهد می باشد .

  2- تعرفه عینک برابر با تعرفه عینک سرپرست جانباز برای عائله جانبازان و فرزندان شهدا نیز در تعهد می باشد.

  3- تعرفه و ضوابط سمعک برابر با تعرفه و ضوابط سمعک سرپرست جانباز برای عائله جانبازان و فرزندان شهدا نیز در تعهد می‌باشد.

  4- تعمیرسمعک برای عائله جانبازان و فرزندان شهدا نیز در تعهد می باشد.

  تذکر: ارتز وپروتز همانند گذشته صرفا جهت سرپرست جانباز مورد تعهد می باشد.

  ج- دندانپزشکی

  تمامی خدمات دندانپزشکی همانند گذشته برابر ضوابط مندرج در دستورالعمل‌های مربوطه صرفا جهت سرپرست جانباز مورد تعهد می‌باشد. و تغییری در نحوه تعهدات آن حاصل نگردیده است

  د- خدمات بستری

  خدمات بستری مورد تعهد برای سرپرست جانباز از جمله هزینه تخت همراه بیمارستانی و مابه التفاوت های پرداختی بابت بخش های VIP برای عائله جانبازان و فرزندان شهدا نیز در تعهد می‌باشد.

  تذکر: هزینه اتاق خصوصی (اتاق یک تختی) همانند گذشته صرفا جهت سرپرست جانباز مورد تعهد می باشد.

  ه- خدمات سرپایی

  تمامی خدمات سرپایی مورد تعهد برای سرپرست جانباز، جهت عائله جانبازان و فرزندان شهدا نیز در تعهد می باشد از جمله :

  1- ویزیت در منزل

  2- فیزیوتراپی در منزل

  3- درمان ترک اعتیاد

  4- هزینه آمبولانس انتقال بیمار پس از ترخیص

  5- کایروپراکتیک

  6- طب سوزنی

  و- خدمات ستاره دار

  خدمات ستاره دار مطابق پیوست شماره 3 برای عائله جانبازان و فرزندان شهدا نیز در تعهد می باشد.

  ز- هزینه اسکان و ایاب و ذهاب

  هزینه اسکان و ایاب و ذهاب همانند گذشته صرفا جهت سرپرست جانباز مورد تعهد می باشد.

  رعایت کلیه ضوابط ابلاغی سازمان مربوط به سقف تعدادی و اندیکاسیون های خدمات، الزامی می باشد .

  پیوست شماره 1: فهرست اقلام دارویی

  پیوست شماره 2: فهرست اقلام لوازم پزشکی

  پیوست شماره 3: فهرست کدهای ستاره دار